Quduqlarni gazogidrodinamik tadqiqotlarga tayyorlash

Authors

  • Siroj Shodiyevich Karimov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
  • Hamid Olimovich Obidov Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Keywords:

quduq, manometr, tadqiqot, uyum, rejim, kollektor, debit

Abstract

Quduqlarda ilgari qabul qilingan parametrlarni tekshirish va ularni konni ishlatish jarayonida o‘zgarish qonuniyatlarini belgilash, agar tekshirilayotgan parametrlardagi o‘zgarishlar jiddiy bo‘lsa, loyihaviy ko‘rsatkichlarga tegishli o‘zgartirishlar kiritish haqida bayon etilgan.

References

Хисамов Р.С. и др. Гидродинамические исследования скважин и методы обработки результатов измерений. -М.: ВНИИОЭНГ, 2000. -226с.

Akramov B.SH., Mavlonov A.V., To‘rayev.B.M. Qatlamlarning neft bera olishligini oshirish texnologiyasi va texnikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2008 y.

Abdullaev G.S. Gaz va gazkondensat qatlamlari va quduqlarni kompleks tadqiqot qilish bo`yicha yo`riqnoma. Tоshkent, “Noshir”. 2010.

Rasulov, M. A., Sharipov, Q. Q., & Sattorov, M. O. (2022). Qаtlаm nеftbеruvchаnligigа tа’sir qiluvchi оmillаr. Science and Education, 3(4), 372-376.

Xudoyberdiyev, S. F., & Sattorov, M. O. (2021). QUDUQ TUBIGA KISLOTALI ISHLOV BERISH USULI VA UNING SAMARADORLIGI. Scientific progress, 2(2), 408-411.

Худойбердиев, Ш. Ф., Бозоров, Ж. Т., & Сатторов, М. О. (2022). Негативное влияние на коллекторные свойства пласта и соляно-кислотную обработку. Science and Education, 3(4), 555-558.

Тиллаева, Х. Ф., Тошев, Ш. О., & Сатторов, М. О. (2022). Исследование методов фонтанирования нефтяных скважин. Science and Education, 3(2), 334-341.

Салиев, И. Р., Ямалетдинова, А. А., & Комилов, М. З. (2021). ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ НА ИЗНОС ГЛУБИННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Science and Education, 2(2).

Рахимов, Б. Р., & Шукуров, Н. А. (2022). Анализ специальных жидкостей используемых при гидроразрыве пласта. Science and Education, 3(3), 249-257.

Салиев, И. Р., Ямалетдинова, А. А., & Рахимов, Б. Р. (2022). Чуқурлик насосларини ишлатиш жараёнига салбий таъсир этувчи омиллар. Science and Education, 3(4), 596-600.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Karimov, S. S., & Obidov, H. O. (2022). Quduqlarni gazogidrodinamik tadqiqotlarga tayyorlash. Science and Education, 3(5), 467-470. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3408

Issue

Section

Technical Sciences