Katalitik jarayonlar umumiy tavsifi

Authors

  • Bobir Bakir o’g’li Ortiqov Toshkent kimyo-texnalogiya inistituti

Keywords:

kataliz, oksidlovchi, Gomogen, koks, kislota, kislotali kataliz, karbokation

Abstract

Ushbu maqolada neft va gaz sanoatida qollaniladigan katalitik jarayonlar Hozirgi vaqtda MDHda va Respublikamizda katalizatorlar yordamida neftni qayta ishlash natijasida kimyoviy sanoati mahsulotlarining taхminan 75 % ishlab chiqariladi. Yangi kimyoviy jarayonlardan 90 % dan ortig’i katalizatorlarni ishlatishga asoslangan. Neftni qayta ishlashda yoqilg’ilarni olish uchun quyidagi katalitik jarayonlar: katalitik kreking, katalitik riforming, gidrotozalash, alkillash, izomerlanish va gidrokrekinglar keng qo’llaniladi. Gidrotozalash va gidrokrekingning katalitik jarayonlari yuqori sifatli neft moylari va parafinlarni ishlab chiqarish uchun qo’llaniladi.

References

Mohamed A.Fahim, Taher A.Alsahhaf, Amal Elkilani. Fundamentals of Petroleum Refining. 2010. ElsevierB.V. 95-121p

Neft va gaz jurnali. Toshkent 1997.

E.A. Bakirov, V,I. Yermolkin, V,I. Larin I dr. Geologiya nefti gaza Uch. Pos. Nedra 1989.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ortiqov, B. B. o’g’li. (2022). Katalitik jarayonlar umumiy tavsifi. Science and Education, 3(5), 496-499. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3423

Issue

Section

Technical Sciences