Bikr aerodrom qoplamalari ekspluatatsion-texnik holatini saqlab turish muammolari

Authors

  • Dildora In’omjon qizi Ravshanova Jizzax politexnika instituti
  • I.G. Ganiev Jizzax politexnika instituti
  • Sh. Ganiev Jizzax politexnika instituti

Keywords:

aerodrom, aerodrom qoplamalari, aeroport, yuk ko‘tarish qobiliyati, aerodromning bikr qoplamasi

Abstract

Ushbu maqolada bikr aerodrom qoplamalari ekspluatatsion-texnik holatini saqlab turish muammolari tahlil qilingan. Tadqiqot ishlari natijasida O‘zbekiston Respublikasida kelajakda o‘z еchimini topishi kerak bo‘lgan taklif va tafsiyalar berilgan.

References

G'ulomov D. Tonnellar qurilishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o’rni // Science and education. – 2022. Vol. 3 No. 2 – C. 113-119.

Gulomov D., Raxmatova G. Как изменится строительство из-за коронавируса // Eurasian Journal Of Law, Finance And Applied Sciences. – 2021. - №. 1. – C. 27-29.

G'ulomov D. Ko`priklarni tekshirish usullari //Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 9. – C. 11-15.

G'ulomov D. Ko'priklarni boshqarish tizimi bo`yicha dunyoda qo`llanilayotgan usullar // Me`morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №4(1-qism). – C. 149-150.

Ganiyev I.G., Ravshanova D. Problems of bridge operation in the developed countries of the world // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 172-177.

Ганиев И.Г. Профилактический мониторинг эксплуатируемых железобетонных мостов в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна -2007. С. 12-14.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О., Соатова Н.З. Эксплуатaционное состояние железобетонных мостов в условиях сухого жаркого климата в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – С. 14-15.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Характеристика существующего парка железобетонных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. 2007. №3. С. 16-18.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Результаты обследования пролётных строений железобетонных железнодорожных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. -2007. №2. С. 16-18.

G‘aniev I.G., G‘ulomov D. Inomjon o'gli, Ravshanova D. Inomjon qizi, Alishov B. Effektiv bitum-mineral kompozitsiya asosida yo'l qoplamasi texnologiyasini ishlab chiqish masalasi tahlili //Science and Education. Volume 3, Issue 4. PP. 505-509

Ғаниев И.Ғ., Дўстова Д. Ўзбекистон Республикаси автомобиль йўлларида жойлашган кўприкларни эксплуатaция қилиш масаласи таҳлили // “Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденсиялари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Жиззах. 1- Қисм (2022 йил 8-9-апрел. 518-522 б.

Кушмуродов Ш., Ганиев И.Г., Абдулахатов Ш., Ибрагимов Х. Общая классификaция современных мостов // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovasion еchimlari. Xalqaro konferensiya materiallari. Jizzax. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 101-105 b.

Norpo’latov S., G‘aniev I. O‘zbekistonda pullik avtomobil yo‘llari qurilishi istiqbollari // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion еchimlari. Xalqaro konferensiya materiallari. Jizzax. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 57-60 b.

Ганиев И.Г. Метод оценки степени деградaции в структуре бетона // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2008. -№2. С.194-197.

Ganiev I.G. Modern engineering construction (1-part) / I.G.Ganiev. – J.: Polytechnic, 2013. – PP. 129.

Ganiev I.G., Gulomov D. Experience in the operation of bridges in the European Union // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 168-171.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me`yorlariga ko`ra loyihalangan ko`priklar oraliq qurilmalarining texnik holatini tiklash bo`yicha jahonda olib borilayotgan ishlar tahlili // “Zamonaviy sharoitlarda Oʼzbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari va еchimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. (2021 yilning 29-30 Yanvar kunlari), Jizzax, O’zbekiston. 232-242 b.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me’yorlariga ko‘ra loyihalangan ko‘priklarning texnik xolatini tiklash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 143 b.

Ganiev I.G. Metall ko'priklarni loyihalash / I.G. Ganiev, Z.T. Maxkamov, O.Zafarov. - T.: Innovatsion rivoshlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. 98 bet.

Ganiev I.G., Technical characteristics of the materials and structures used in the construction of monolithic reinforced concrete spans of road bridges //Actual issues and solutions of development of economic sectors of the Republic of Uzbekistan in modern conditions. - Jizzahk, 2021. - P. 226-231.

Ravshanova D., G‘ulomov D. Yo’l qurilishida zamin grunti sifatida sho’r gruntlarni tasniflash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 100 b.

Ганиев И. Г. Определение износа в элементах пролетных строений с учетом карбонизaции бетона в конструкциях мостов //Транспорт Российской Федерaции. – 2008. – №. 5(18). – С. 40-41.

Ганиев И. Г. Расчет безопасного времени работы пролетных строений по величине накопленного износа // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского нaционального университета железнодорожного транспорта. – 2008. – №. 21. – С. 105-106.

Ганиев И. Г. Расчёт износа в элементах пролётных строений мостов с учётом коррозии арматуры // Известия ПГУПС. - 2008. - №4. - С. 113-118.

Ганиев И. Г. Результаты обследования и испытания железнодорожных мостов // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского нatsiонального университета железнодорожного транспорта. – 2010. – №. 33. – С. 64-68.

Ravshanova D., Baxodirov N., Vaxobov M., Mamatkulov Sh. Mustaqillik yillarida respublikamizdagi avtomobil yo‘llari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan islohotlar // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion еchimlari: xalqaro konferensiya materiallari. (Jizzax, 2021 y.). – Jizzax, 2021. C. – 699-702.

Ravshanova D., Bahodirov N. Sun’iy inshootlar diagnostikasi // Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 21. – C. – 20-24.

Ganiyev I., Ravshanova D., Gulomov D. Analysis of the management of the technical condition of bridge structures in the road sector //Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №. 2. – C. – 155-158

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ravshanova, D. I. qizi, Ganiev, I., & Ganiev, S. (2022). Bikr aerodrom qoplamalari ekspluatatsion-texnik holatini saqlab turish muammolari. Science and Education, 3(5), 522-526. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3428

Issue

Section

Technical Sciences