Zamonaviy yo’l qoplamasi uchun bitum emulsiyasi

Authors

  • B. Murtazaev Jizzax politexnika instituti
  • I.G. Ganiev Jizzax politexnika instituti
  • B. Alishov Jizzax politexnika instituti

Keywords:

Bitum emultsiyasi, eritma, yopishqoqlik, faol moddalar, maxsus modifikator qoʼshimchalar

Abstract

Mazkur maqolada zamonaviy yoʼl qoplamasi uchun bitum emultsiyasidan foydalanish masalasi yoritilgan.

References

G'ulomov D. Tonnellar qurilishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o’rni // Science and education. – 2022. Vol. 3 No. 2 – C. 113-119.

Ravshanova D., Baxodirov N., Vaxobov M., Mamatkulov Sh. Mustaqillik yillarida respublikamizdagi avtomobil yo‘llari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan islohotlar // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion еchimlari: xalqaro konferensiya materiallari. (Jizzax, 2021 y.). – Jizzax, 2021. C. – 699-702.

Ravshanova D., Bahodirov N. Sun’iy inshootlar diagnostikasi // Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 21. – C. – 20-24.

Ganiyev I., Ravshanova D., Gulomov D. Analysis of the management of the technical condition of bridge structures in the road sector //Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №. 2. – C. – 155-158.

Gulomov D., Raxmatova G. Как изменится строительство из-за коронавируса // Eurasian Journal Of Law, Finance And Applied Sciences. – 2021. - №. 1. – C. 27-29.

G'ulomov D. Ko`priklarni tekshirish usullari //Journal of technical science and innovation. – 2021. - №. 9. – C. 11-15.

G'ulomov D. Ko'priklarni boshqarish tizimi bo`yicha dunyoda qo`llanilayotgan usullar // Me`morchilik va qurilish muammolari. – 2021. - №4(1-qism). – C. 149-150.

Ganiyev I.G., Ravshanova D. Problems of bridge operation in the developed countries of the world // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 172-177.

Ганиев И.Г. Профилактический мониторинг эксплуатируемых железобетонных мостов в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна -2007. С. 12-14.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О., Соатова Н.З. Эксплуатaционное состояние железобетонных мостов в условиях сухого жаркого климата в Республике Узбекистан // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – С. 14-15.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Характеристика существующего парка железобетонных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. 2007. №3. С. 16-18.

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О. Результаты обследования пролётных строений железобетонных железнодорожных мостов // Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. -2007. №2. С. 16-18.

G‘aniev I.G., G‘ulomov D. Inomjon o'gli, Ravshanova D. Inomjon qizi, Alishov B. Effektiv bitum-mineral kompozitsiya asosida yo'l qoplamasi texnologiyasini ishlab chiqish masalasi tahlili //Science and Education. Volume 3, Issue 4. PP. 505-509

Кушмуродов Ш., Ганиев И.Г., Абдулахатов Ш., Ибрагимов Х. Общая классификaция современных мостов // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovasion еchimlari. Xalqaro konferensiya materiallari. Jizzax. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 101-105 b.

Norpo’latov S., G‘aniev I. O‘zbekistonda pullik avtomobil yo‘llari qurilishi istiqbollari // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion еchimlari. Xalqaro konferensiya materiallari. Jizzax. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 57-60 b.

Ганиев И.Г. Метод оценки степени деградaции в структуре бетона // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2008. -№2. С.194-197.

Ganiev I.G. Modern engineering construction (1-part) / I.G.Ganiev. – J.: Polytechnic, 2013. – PP. 129.

Ganiev I.G., Gulomov D. Experience in the operation of bridges in the European Union // Транспорт: актуальные задачи и инновaции: сборник статьей Международной конф. (Ташкент, 22 апреля 2021 г.). - Ташкент, 2021. С. - 168-171.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me`yorlariga ko`ra loyihalangan ko`priklar oraliq qurilmalarining texnik holatini tiklash bo`yicha jahonda olib borilayotgan ishlar tahlili // “Zamonaviy sharoitlarda Oʼzbekiston Respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari va еchimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. (2021 yilning 29-30 Yanvar kunlari), Jizzax, O’zbekiston. 232-242 b.

G‘ulomov D., Ravshanova D. Eskirgan loyihalash me’yorlariga ko‘ra loyihalangan ko‘priklarning texnik xolatini tiklash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 143 b.

Ganiev I.G. Metall ko'priklarni loyihalash / I.G. Ganiev, Z.T. Maxkamov, O.Zafarov. - T.: Innovatsion rivoshlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. 98 bet.

Ganiev I.G., Technical characteristics of the materials and structures used in the construction of monolithic reinforced concrete spans of road bridges //Actual issues and solutions of development of economic sectors of the Republic of Uzbekistan in modern conditions. - Jizzahk, 2021. - P. 226-231.

Ravshanova D., G‘ulomov D. Yo’l qurilishida zamin grunti sifatida sho’r gruntlarni tasniflash, - J.: “Lazzatli tabiat in’omlari nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 100 b.

Ганиев И. Г. Определение износа в элементах пролетных строений с учетом карбонизaции бетона в конструкциях мостов //Транспорт Российской Федерaции. – 2008. – №. 5(18). – С. 40-41.

Ганиев И. Г. Расчет безопасного времени работы пролетных строений по величине накопленного износа // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского нaционального университета железнодорожного транспорта. – 2008. – №. 21. – С. 105-106.

Ганиев И. Г. Расчёт износа в элементах пролётных строений мостов с учётом коррозии арматуры // Известия ПГУПС. - 2008. - №4. - С. 113-118.

Ганиев И. Г. Результаты обследования и испытания железнодорожных мостов // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского нatsiонального университета железнодорожного транспорта. – 2010. – №. 33. – С. 64-68.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Murtazaev, B., Ganiev, I., & Alishov, B. (2022). Zamonaviy yo’l qoplamasi uchun bitum emulsiyasi. Science and Education, 3(5), 527-532. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3429

Issue

Section

Technical Sciences