Yoqilg’ining ekspluatatsion samaradorligini oshirish

Authors

  • Salima Sobirovna Nurmatova Farg’ona politexnika instituti

Keywords:

yoqilg’i tejamkorlik, Absissa o’qi, Drossel zaslonka

Abstract

Bu usulning sosiy g’oyasi kichik yuklama va salt holatda bir yoki bir necha silindrlarning ish jarayonini (sikl) to’xtatib qo’yish hisoblanadi. Bunda butun dvigatelning ma’lum yuklamalari deyarli o’zgarishsiz saqlanadi, biroq ishlayotgan silindrlardagi yuklama va dvigatelning effektiv FIK yonuvchi aralashma tarkibiga (α) bog’liq holda oshib boradi. Bunda qolgan silindrlarni yonish kameralarining issiqlik holati pastroq bo’lgani uchun sovutish tizimiga ajratilayotgan issiqlik miqdori kamayadi va yoqilg’i sarfi ~ 25% gacha qisqarishi mumkin.

References

Ergashev, I. O., Karimov, R. J., Turg’Unbekov, A. M., & Nurmatova, S. S. (2021). Arrali jin mashinasidagi kolosnik panjarasi bo’yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili. Scientific progress, 2(7), 78-82.

Toshqo'zieva, Z. E., Nurmatova, S. S., & Madaminov, J. Z. (2020). FEATURES OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (5), 213-217.

Ergashev, I. O. Rustam Jaxongir o'g'li Karimov, Ravshan Xikmatullayevich Karimov, & Salimaxon Sobirovna Nurmatova (2021). Kolosnik almashinuvchi mashinasi elementi egilishining nazariy tadqiqotlari. Scientific progress, 2(3), 83-87.

Dostonbek, V., & Salimaxon, N. (2021). The effect of scraping and surface cleaning on the scraping of scraping to be dressing in the cutting of polymer materials. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(6), 717-721.

Axunbabaev, O. A., & Karimov, R. J. (2022). Improving the process of back compaction in the formation of natural silk fabric on the loom. Science and Education, 3(2), 236-240.

Хусанбоев, А. М., Тошкузиева, З. Э., & Нурматова, С. С. (2020). Приём деления острого угла на три равные части. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)), 16-18.

Onorboyev, O. A. O., & Karimov, R. J. O. (2022). Determining the optimal variant of mechanical processing of polymer composite materials. Science and Education, 3(3), 180-185.

Ergashev, I. O., Karimov, R. J. O. G. L., Karimov, R. X., & Nurmatova, S. S. (2021). KOLOSNIK ALMASHINUVCHI MASHINASI ELEMENTI EGILISHINING NAZARIY TADQIQOTLARI. Scientific progress, 2(7), 83-87.

Ismoiljon o’g’li, N. M., & Jaxongir o’g’li, K. R. (2022). PARMALASH OPERATSIYALARIDA MEXANIK ISHLOV BERISH MAROMLARI VA ISHCHI YUZALAR VAQTINI DETAL TAYYORLASH VAQTIGA TA’SIRINI TADQIQ QILISH.

Jaxongir o’g’li, R. K., & Sobirovna, N. S. IMPROVING THE QUALITY OF LASER CUTTING OF METALS BY OPTIMIZING THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PROCESS.

Robiljonov, I. I. O., & Karimov, R. J. O. G. L. (2021). IMPROVING THE EFFICIENCY OF MACHINING OF PARTS MADE OF STAINLESS MATERIALS. Scientific progress, 2(8), 581-587.

Karimov, R. J. O. G. L., O’G’Li, S. S. D., & Oxunjonov, Z. N. (2021). CUTTING HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1488-1493.

Mirzaxojaev, S. D. O., & Karimov, R. J. O. G. L. (2021). RESEARCH OF MECHANICAL PROCESSING PROCESS ON THE BASIS OF MODERN METHODS OF MEASUREMENT AND CONTROL. Scientific progress, 2(8), 575-580.

Jaxongir o'g'li, R. K., & Quranbaevich, P. K. (2021). PROGRESSIV SHTAMPLASH KONSTRUKSIYALARINI REJALASHTIRISH. PLANNING OF PROGRESSIVE STAMPING CONSTRUCTIONS. EURASIAN JOURNAL OF LAW, FINANCE AND APPLIED SCIENCES, 1(3), 10-18.

Jaxongir o'g'li, R. K., Toshmatovna, A. D., Muxtoraliyevna, R. M., & Xakimjon o'g'li, T. I. (2021). PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS OF ADJUSTABLE SHEET PUNCHING STAMPS. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES. PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(2), 46-53.

Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 828-836.

Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 3(1), 6-18.

Sulaymonov, X. М., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 24(1), 9-20.

Kodirov, M. Y. (2021). WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 151-159.

Kodirov, M. Y. (2021). PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 395-402.

Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., Примов, Б. Х., Эргашев, И. О., Мухаммадиев, Т. Д., & Жамолова, Л. Ю. (2019). Влияние радиуса кривизны лобового бруса и фартука рабочей камеры на показатели пильного джина с набрасывающим барабаном. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, (5), 105-110.

Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., & Эргашев, И. О. (2020). Расчет перемещений вставки относительно колосник. In Инновационные исследования: теоретические основы и практическое применение (pp. 103-105).

Yusupovich, K. M. (2021). CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE" DRAFT GEOMETRY". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 386-394.

Мухаммадиев, Д. М., Ахмедов, Х. А., Эргашев, И. О., Жамолова, Л. Ю., & Мухаммадиев, Т. Д. (2020). Силовой расчет соединений колосника пильного джина со вставкой. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, (1), 137-143.

Mukhammadiev, D. M., Akhmedov, K. A., Ergashev, I. O., Zhamolova, L. Y., & Abdugaffarov, K. J. (2021, April). Calculation of the upper beam bending of a saw gin. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1889, No. 4, p. 042042). IOP Publishing.

Холмурзаев, А. А. (1992). Формообразование и оптимальное проектирование оболочек на жесткопластическом основании.

Karimov, R. K. (2021). CONDUCTING RESEARCH ON IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF ERRORS ARISING WHEN PROCESSING COMPLEX SHAPED PARTS ON CNC MACHINES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 465-475.

Усманов, Д. А., Парпиев, А. П., & Холмурзаев, А. А. (2020). Очиститель хлопка-сырца от мелкого сора. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)), 6-9.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Nurmatova, S. S. (2022). Yoqilg’ining ekspluatatsion samaradorligini oshirish. Science and Education, 3(5), 622-626. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3449

Issue

Section

Technical Sciences