Inson ehtiyojlarining rivojlanishi

Authors

  • Shohista Shernazar qizi Yalgasheva Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, 35-maktab

Keywords:

Inson, ehtiyoj, reflex, fiziologiya, psixologiya

Abstract

Ma’lum muhitda yashovchi hayvonning u yoki bu tarzdagi xatti-harakati aniq ehtiyojni qondirishga qaratilgan bo‘ladi. Shu bois ehtiyoj hayvonni faollikka undash bilan cheklanib qolmasdan, balki faollikning turlari, shakli, harakatlantiruvchi kuchiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Hayvonda ovqatlanish ehtiyojining tug‘ilishi unda faollikni vujudga keltiradi, natijada so‘lak bezlari ishlay boshlaydi, o‘lja qidirish, uni poylash, tutish va iste’mol qilish bilan bog‘liq holatlar majmuasi yuzaga keladi. Mazkur jarayonlar shartli reflekslar, faollikni keltirib chiqaruvchi yangi qo‘zg‘ovchi va unga muvofiq bo‘lgan yangi harakatlar bilan bog‘lanishi munikin, biroq hayvon xatti-harakatining tuzilishida hech qanday o‘zgarish yuz bcrmaydi. Ushbu maqolada inson ehtiyojlarining rivojlanishi haqida so‘z yuritiladi.

References

S. To‘ychiyeva. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya (o‘quv-metodik qo‘llanma). TDPU, – T.: – 2004.

E. G‘oziyev. Psixologiya. Darslik. «O‘qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. – 2008.

P.I. Ivanov, M.E. Zufarova. Umumiy psixologiya. Darslik. T – 2008.

Z. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. TDPU nashriyoti. Toshkent – 1998.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Yalgasheva, S. S. qizi. (2022). Inson ehtiyojlarining rivojlanishi. Science and Education, 3(5), 666-669. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3456

Issue

Section

Pedagogical Sciences