Turkiston milliy teatrida Mahmudxo’ja Behbudiy faoliyatining ma’naviy hayotida tutgan o’rni

Authors

  • Dilafro’z Nuriddinovna Oblayeva O’zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Keywords:

Turkiston, jadidchilik, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Padarkush, ta’lim va tarbiya, chor-Rossiyasi

Abstract

Mazkur maqolada Turkistonda milliy jadid teatrlarining paydo bo‘lishi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, Mahmudxo‘ja Behbudiy faoliyatining ahamiyati batafsil yoritib berilgan.

References

Kasimova Z. Oʼzbek xalq teatr namoyondasi – Berdiyorshum hayoti va faoliyati haqida / Fargʼona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Аndijon, 2015. – B. 297–299

Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to‘ldirilgan 2-nashri. To‘plovchi: B.Qosimov. Ma’naviyat, 1999. 187-bet.

Postovskiy B. А. Oʼzbek teatrining tarixi / Inqilob. – 1922. – №3. – B. 12–16;

Rahmonov Z. Oʼzbek teatri tarixi (XVIII asrdan XX asr avvaligacha oʼzbek teatr madaniyatining taraqqiyot yoʼllari). – Toshkent: Fan, 1968. – 239 b.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Oblayeva, D. N. (2022). Turkiston milliy teatrida Mahmudxo’ja Behbudiy faoliyatining ma’naviy hayotida tutgan o’rni. Science and Education, 3(5), 670-676. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3457

Issue

Section

Pedagogical Sciences