Shaxsning ustanovkasi yoki anglanmagan mayllarining mohiyati

Authors

  • Muqaddam Maxmudjanovna Bobonazarova Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, 12-maktab
  • Nigora Xodjamkeldiyevna Normatova Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, 14-maktab

Keywords:

shaxs, ustanovka, mayl, tajriba, idrok

Abstract

Psixologiya fanida xulq-atvor va faoliyatga qaratilgan anglanmagan mayliar orasida muayyan darajada tadqiq etilgani ustanovka (ko‘rsatma berish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish) muammosi hisoblanadi. Ushbu umumiy psixologik masala gruzin psixologi D.N.Uznadze va lining shogirdlari tomonidan keng ko‘lamda o‘rganilgan. Ushbu maqolada shaxsning ustanovkasi yoki anglanmagan mayllarining mohiyati haqida so‘z yuritiladi.

References

S. To‘ychiyeva. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya (o‘quv-metodik qo‘llanma). TDPU, – T.: – 2004.

E. G‘oziyev. Psixologiya. Darslik. «O‘qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. – 2008.

P.I. Ivanov, M.E. Zufarova. Umumiy psixologiya. Darslik. T – 2008.

Z. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. TDPU nashriyoti. Toshkent – 1998.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Bobonazarova, M. M., & Normatova, N. X. (2022). Shaxsning ustanovkasi yoki anglanmagan mayllarining mohiyati. Science and Education, 3(5), 704-707. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3459

Issue

Section

Pedagogical Sciences