Ta’lim jarayonida o’quv faoliyati motivlari

Authors

  • Zeboxon Mullajonovna Babanazarova Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, 11-maktab
  • Manzura Ergashevna Miralimova Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, 10-maktab

Keywords:

ta’lim, jarayon, psixologiya, shaxs, motiv

Abstract

Psixologik ma’lumotlarga ko‘ra, har qanday faoliyat muayyan motivlar ta’sirida vujudga keladi va yetarli shart-sharoitlar yaratilgandagina ro‘yobga chiqadi. Shu bois ta’lim jarayonida bilimlarni o‘zlashtirish, malaka va ko‘nikmalarni egallash, umuman, biror narsani o‘rganish uchun o‘quvchilarda o‘quv motivlari mavjud bo‘lishi shart. Ushbu maqolada ta’lim jarayonida o‘quv faoliyati motivlari haqida so‘z yuritiladi.

References

S. To‘ychiyeva. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya (o‘quv-metodik qo‘llanma). TDPU, – T.: – 2004.

E. G‘oziyev. Psixologiya. Darslik. «O‘qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. – 2008.

P.I. Ivanov, M.E. Zufarova. Umumiy psixologiya. Darslik. T – 2008.

Z. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. TDPU nashriyoti. Toshkent – 1998.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Babanazarova, Z. M., & Miralimova, M. E. (2022). Ta’lim jarayonida o’quv faoliyati motivlari. Science and Education, 3(5), 715-718. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3462

Issue

Section

Pedagogical Sciences