Didaktik o’yinlarning turlari va ularni olib borishga doir talablar

Authors

  • Aziza Egambergan qizi Raximova Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Keywords:

o’yin usullari, ijodiy fikrlash, badiiy tasavvur, musiqa o’qituvchisi, dunyoqarash, sezgi, qiziqish, o’quv materiali, didaktik o’yinlar

Abstract

Ushbu maqolaning mazmuni bo'lajak musiqa o’qituvchilarining qiziqish va faollik darajasini oshiradigan didaktik o'yinlarga bag’ishlangan. O’yin usullari o’quv materialini mustahkam o’zlashtirishga yordam beradi, dunyoqarashni kengaytiradi, ijodiy fikrlashni, badiiy tasavvurni, xotirani, kuzatishni, sezgini rivojlantiradi.

References

Atayeva N., Salayeva M., Hasanov S. Umumiy pedagogika. T., 2013 y.

Avliyaqulov N., Musaeva N. Pedagogik texnologiyalar. T., 2008 y.

Zunnunov A., Maxkamov U., Didaktika (Ta’lim nazariyasi). O.O’Yu uchun qo’llanma.T., Sharq, 2006y.

Mavlonova R. , Vohidova N. , Rahmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. „Fan-texnologiya“ T., 2010y.

Mahmudov A.X. Uzluksiz ta’lim jarayoniga kompetentlik yondoshuvini joriy qilishning didaktik asoslari // Uzluksiz ta’lim. 2012y. №4 . 8-12 betlar

Tolipov O’.No’monova N.Ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. G’G’ Xalq ta’limi.-Toshkent, 2002.-N 3.

Choriev R. Yangi pedagogik texnologiyalar - ta’lim - tarbiya sifat va samaradorlik omili. Toshkent-2010y.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Raximova, A. E. qizi. (2022). Didaktik o’yinlarning turlari va ularni olib borishga doir talablar. Science and Education, 3(5), 741-747. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3469

Issue

Section

Pedagogical Sciences