Eshitishida nuqsoni bo’lgan boshlang’ich sinf o’quvchilarning matematik kompetensiyalarini shakillantirish

Authors

  • Matluba Olimjon qizi Bannayeva Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

boshlang’ich ta’lim, matematika, eshitishida nuqson bo’lgan o’quvchi, surdopedagogika, ilmiy nazariya

Abstract

Mazkur maqolada eshitishida nuqsoni bo’lgan boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik kompetentligini shakillantirishning metodik va nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yurutilgan. Shuningdek, matematika darslarida o’quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy ahamiyati bayon etilgan.

References

Abdullayeva B.S., N.A.Xamedova M. Xusanovalarning ―Boshlang‘ich sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi (Toshkent 2010, 135 bet ) uslubiy qo‘llanma

Azizxodjayeva N.H ―Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.

Axmedov M va boshqalar 1-sinfda matematika darslari – Toshkent. O‘zinkomsentr, 2003, 96-bet.

A‘zamov A. Yosh matematika qomusiy lug‘at- Toshkent.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991, 478 bet.

Bikbayeva N.U va boshqalar Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi - Toshkent.: O‘qituvchi, 2007, 208 bet.

Bikbayeva N.U va boshqalar Matematika 2 – Toshkent.: O‘qituvchi, 2010, 208 bet.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Bannayeva, M. O. qizi. (2022). Eshitishida nuqsoni bo’lgan boshlang’ich sinf o’quvchilarning matematik kompetensiyalarini shakillantirish. Science and Education, 3(5), 759-763. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3471

Issue

Section

Pedagogical Sciences