Eshitishida muammolari bo’lgan o’quvchilarga o’nli kasrlarni o’qitish texnologiyasi

Authors

  • Guljamol Dilshodjon qizi Baxromova Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

o’nli kasr, matematik amallar, surdopedagogika, texnologiya, ta’lim tizimi, metodika

Abstract

Mazkur maqolada eshitishida muammolari bo’lgan o’quvchilarga o’nli kasrlarni o’qitish texnologiyalarining pedagogik-nazariy asoslari yoritib berilgan. Shuningdek, matematika darslarida kasrlarga oid misollarning tuzulishi haqida batafsil ma’lumotlar bayon etilgan.

References

Jumaеv M.E, Tadjiyeva Z.G’. Boshlang’ich sinflarda matеmatika o’qitish mеtodikasi. (OO’Y uchun darslik.) Toshkеnt. “Fan va texnologiyai” 2005 yil.

Jumaеv M.E, Boshlang’ich sinflarda matеmatika o’qitish mеtodikasidan praktikum. (O O’Y uchun ) Toshkеnt. “O’qituvchi” 2004 yil.

Barkamol avlod - O’zbеkiston tarao’qiyotining poydеvori.- T.: «Sharq» nashriyot-matbaa kontsеrni, 1997.

Bеspalko V.P. Pеdagogika i progrеssivno’е tеxnologii obuchеniya. - M.: izd-vo Inst.prof.obr.Min obrazovaniya Rossii, 1995.

M.Axmеdov, R.Ibragimov, N.Abduraxmonova, M.Jumaеv. Birinchi sinf matеmatika darsligi. )Toshkеnt. “Uzinkomtsеntr” 2003 yil.

Bikboеva.N.U. Axmadjonov I.G. Yangiboеva E.Ya. Adambеkova G.A. Ikkinchi sinf matеmatika darsligi. )Toshkеnt. “O’qituvchi” 1997 yil.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Baxromova, G. D. qizi. (2022). Eshitishida muammolari bo’lgan o’quvchilarga o’nli kasrlarni o’qitish texnologiyasi. Science and Education, 3(5), 772-777. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3472

Issue

Section

Pedagogical Sciences