Ta’lim olganlikni tashxis etish

Authors

  • Xadicha Ergasheva Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti

Keywords:

bilim, o‘zlashtirilgan bilimlar, tashxis, baholash, mezon, test, boshqarish, ta’lim natijalari

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim oluvchilar bilimlarini tashxis qilish orqali ularning intellektual salohiyatlarini aniqlash va o‘z-o‘zini boshqarishga o‘rgatish ahamiyati haqida fikr yuritamiz.

References

Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqi¸tining poydevori. -Т., 1998.

Karimov I. A. Ma’naviy yuksalish yo‘lida. -Т.: «O‘zbekiston», 1998.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasa (maktab) larida o‘quvchilar bilimini nazorat qilishning reyting tizimi to‘g‘risida muvaqqat Nizom. // «Хalq ta’limi», 2000, 4-son. 10-24- betlar.

Farberman B., Musina R., Jumaboyeva F. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishing zamonaviy usullari. -Т., 2002.

Roziqov O. va boshq. Didaktika. Darslik. -Т.: «Fan»,1997 .

Тursunov I. Y., Nishonaliyev U. Pedagogika kursi.Т.: «O‘qituvchi», 1997..

O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi” T., 2000 y

O‘. Asqarova, M. Nishonov, M. Xayitbaev “Pedagogika” T., “Talqin” 2008y

O. Musurmonova “Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi” T., “O‘qituvchi” 1990y

R. Mavlonova “Pedagogika” T., “O‘qituvchi” 2004 y

Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O‘QITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING O‘RGANILISHI. Scientific progress, 1(6).

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O‘RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).

A. To‘xtaboev, A. Eraliev “Tashkiliy xatti-xarakatlar” Andijon., “Xayot” 2001 y

Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O‘QITISHDA ISPANIYA XV-XVII ASRLARDAGI TARIXI. Scientific progress, 1(6).

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ergasheva, X. (2022). Ta’lim olganlikni tashxis etish. Science and Education, 3(5), 836-840. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3481

Issue

Section

Pedagogical Sciences