Boshlang’ich sinflarda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari

Authors

  • Yulduzxon Ne’matovna Siddiqova Farg’ona viloyati, Bog’dod tumani, 38-maktab
  • Saboxon Alijonovna Mansurova Farg’ona viloyati, Bog’dod tumani, 38-maktab

Keywords:

intarfaol metodlar, innovatsiya, pedagogik texnologiya, didaktik tamoyillar

Abstract

Boshlang’ich ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish yo’llari, boshlang’ich sinflarda foydalanish mumkin bo’lgan innovatsion texnologiyalarning didaktik tamoyillari, dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish va boshlang’ich sinflarda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati haqida ma’lumot berish.

References

T.G’offorova .”BOSHLANG’ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR” “Tafakkur nashriyoti”- 2011.

O’zbekiston milliy ensiklopediyasi.4-tom N.A.Muslimov va boshqalar.”Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik”.Toshkent-2016,147 bet

J.Yo’ldoshev,S.Usmonov,”Pedagogik texnologiya asoslari”,T.,2004.

-sinf o’qituvchilari uchun ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo’yicha metodik qo’llanma “Sharq” nashriyoti, Toshkent-2017.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Siddiqova, Y. N., & Mansurova, S. A. (2022). Boshlang’ich sinflarda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 3(5), 798-802. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3485

Issue

Section

Pedagogical Sciences