Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy san’at asosida ijodkorlikni shakllantirishning samaradorligi

Authors

  • Manzura Xurshid qizi Burxonova SamDU

Keywords:

Natura, tajriba-sinov, Maktabgacha ta’lim, tadqiqot, peyzaj, tabiiy materiallar, ijodiy qobiliyati, kuzatish, idrok etish, go‘zallikni his qilish, qobiliyatining rivojlanganligi, badiiy tasviriy vositalar

Abstract

Mamlakatimizda ta’lim sohasidagi islohotlar «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonun asosida amalga oshirilmoqda. Uzluksiz ta’lim tizimining birinchi pog‘onasi hisoblangan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan ta’lim-tarbiya jarayoni «O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim to‘g‘risidagi Nizom»i, «O‘zbekiston Respublikasida davlatga qarashli bo‘lmagan maktabgacha bolalar tashkilotlari to‘g‘risidagi Nizom»i asosida olib borilmoqda. Respublikamizda ishlab chiqilgan «Maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan talablar» me’yoriy hujjati hamda tayanch dasturi asosida olib borilmoqda.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017 yil., 6-son, 70-modda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi ”Maktabgacha ta’lim tizimi boshkaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5198-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Davlat dasturini bajarish bo‘yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasi”.

«Bolajon» tayanch dasturining takomillashtirilgan varianti Toshkent - 2016 y.

Mirziyoyev Sh, Buyuk kyelajagimizpi mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, ”O‘zbekiston” NMIU, 2017. - 488 b.

Boboyeva D.G. Tevarak-atrofni o‘rganishda maktabgacha katta yoshdagi bolalarni bog‘lanishli nutqini rivojlantirish. 13.00.02. Avtoreferat. T — 2001 y., 25 b.

THE ROLE OF EDUCATORS IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ABILITIES AND CREATIVITY THROUGH THE USE OF VISUAL AIDS IN PRESCHOOL EDUCATION 156-158

Pedagogik atamalar lugati. / Tuzuvchilar: R.X.Djurayev, O‘.Q.Tolipov, R.G.Safarova va boshq.- T.: ”Fan” nashriyoti, 2008, B. 104.

Pedagogika ensiklopediya. I jild / tuzuvchilar: jamoa. - Toshkent: ”O‘zbyekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015, 320-6.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Burxonova, M. X. qizi. (2022). Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy san’at asosida ijodkorlikni shakllantirishning samaradorligi. Science and Education, 3(5), 910-914. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3497

Issue

Section

Pedagogical Sciences