Boshlang’ich sinflarda matematika fanida nomanfiy butun sonlar ustida arifmetik amallarni o’rgatish yo’llari

Authors

  • Zumrad Ashirbekovna Shokirova Farg’ona viloyati, O’zbekiston tumani, 17-maktab
  • Dilfuza Ilhomjonovna G’oyipova Farg’ona viloyati, O’zbekiston tumani, 17-maktab

Keywords:

arifmetik amallar, birlashtirish, Ko'paytirishning komponentlari, arifmetik amal hadlari, kontsentr

Abstract

Ushbu maqolada boshlang’ich sinf matematika darslarida arifmetik amallar ustida ishlash metodikasi hamda nomanfiy butun sonlarni o’qitish usullari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

References

M. E. Jumayev, Z. K. Tadjieva ―Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi‖ O‘qituvchi, Toshkent 2005 y.

N. U. Bikbayeva ―Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi‖. O‘qituvchi, Toshkent 1996 y.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Shokirova, Z. A., & G’oyipova, D. I. (2022). Boshlang’ich sinflarda matematika fanida nomanfiy butun sonlar ustida arifmetik amallarni o’rgatish yo’llari. Science and Education, 3(5), 936-938. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3503

Issue

Section

Pedagogical Sciences