Zamonaviy pedagogik va informatsion texnologiyalar

Authors

  • Fozilat Ergashevna Saporbayeva Urganch tuman 8-maktab
  • Iroda Atabek qizi Yusupova Urganch tuman 7-maktab
  • Xolida Kuziboyevna Arapova Urganch tuman 48-maktab
  • Ra’no Ikrom qizi Madaminova Urganch tuman 48-maktab

Keywords:

Integratsiya, kooperativ kurslar, pedagogika

Abstract

Maqolada mahalliy va xorijiy pedagogik adabiyotlarda integratsiya tushunchasini aniqlashning turli yondashuvlari muhokama qilinadi.

References

Belozertsev, E.P. Kasbiy ta’lim pedagogikasi: darslik / E.P. Belozertsev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov, ed. V. A. Slastenin, 4-nashr, O’chirilgan. - M .: IT akademiyasi, 2008 .-- 368 b.

Borisova, N.V. Ta’lim texnologiyalari pedagogik tanlov ob’ekti sifatida: darslik. nafaqa / N. V. Borisova. - M .: ITsPKPS, 2000 .-- 146 p.

Gulova, M.N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: darslik. DPT muassasalari uchun qo’llanma / MN Gulova, 4-nashr, qayta ko’rib chiqilgan. - M .: IT akademiyasi, 2013 .-- 208 b.

Selevko, G.K. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: darslik. nafaqa / G.K.Selevko. - M .: Xalq ta’limi, 1998 .-- 256 b.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Saporbayeva, F. E., Yusupova, I. A. qizi, Arapova, X. K., & Madaminova, R. I. qizi. (2022). Zamonaviy pedagogik va informatsion texnologiyalar. Science and Education, 3(5), 939-944. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3504

Issue

Section

Pedagogical Sciences