Musiqa madaniyati darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari

Authors

  • Malohat Axmedovna Matqurbonova Xorazm viloyati, Qo’shko’pir tumani, 26-maktab

Keywords:

musiqa madaniyati, texnologiya, metod, interfaol, pedogogik qobilyat, ta’lim tizimi, milliy dastur, uslubiy qo’llanma

Abstract

mazkur maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarining “musiqa madaniyati” darslarida ilg’or, samarali, interfaol metodlar va texnologiyalardan foydalanishning mazmuni va darsni qanday metodlar orqali, darsni to’g’ri taqsimlash texnologiyalari haqida tavsiyalar berilgan.

References

Karimova D.A. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari. -Toshkent: Moliya - iqtisod, 2008.

“CHARACTERISTICS OF KHOREZM DOSTON ART” T. Ismailov "Экономика и социум" №3(82) 2021 www.iupr.ru

Kabalevskiy, DB Maktabdagi musiqa [Matn] / DB Kabalevskiy // San’at va maktab: O’qituvchi uchun kitob: maqolalar to’plami. maqolalar / komp. A.K. Vasilevskiy. - M. Ta’lim, 1981. - S. 112-140.

Shakhlo Khakimovna Kharatova “USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS” Science and Education ISSUE 3, March 2022;

T.Ismailov; “THE IMPORTANCE OF RUSSIAN CLASSICAL COMPOSERS IN CLASSES OF MUSIC CULTURE” "Экономика и социум" №1(80) 2021;

Toropova, A. V. Musiqiy psixologiya va musiqiy ta’lim psixologiyasi [Matn] / A. V. Toropova. - M. Graf-Press, 2010. - 240 p.

T.Kh.Ismailov; “Musical currents and the formation of Russian classical music” “Вестник магистратуры” 2021. №5 (116);

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Matqurbonova, M. A. (2022). Musiqa madaniyati darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari. Science and Education, 3(5), 902-906. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3505

Issue

Section

Pedagogical Sciences