Umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarni kasb tanlashga yo’naltirish

Authors

  • Nilufar Abdusattorovna Umurzoqova Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

Umumiy o’rta ta’lim, kasb-hunar, ijtimoiylashtirish, o‘z-o‘zini baholash, texnologik ta’lim, uzluksiz tizim

Abstract

Mazkur maqolada umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirishning pedagogik asoslari yoritib berilgan. Shuningdek maqolada o‘quvchilarni kasbga to’g’ri yo‘naltirishdagi mavjud muammolar, amaliyotdagi kamchiliklar ularni bartaraf etish yo‘llari haqida qisqacha fikr yuritilgan.

References

G‘oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. – T.: O‘zMU, 2003. 156-b

Yusupova F.I. O‘quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. “Xalq ta’limi” jurnali. 2005. №5. 90-93-b.

Shakhlo Khakimovna Kharatova “USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS” Science and Education ISSUE 3, March 2022;

Maxmudova.D. “O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishga oid pеdagogik faoliyat elеmеnt lari orasidagi uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash”. Xalq ta’limi jurnali. №3 son, 57-58 bet.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Umurzoqova, N. A. (2022). Umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarni kasb tanlashga yo’naltirish. Science and Education, 3(5), 1014-1017. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3519

Issue

Section

Pedagogical Sciences