O’qituvchining pedagogik texnikasi va axloqi

Authors

  • Manzuraxon Xabibulla qizi Abdullayeva Farg’ona viloyati, O’zbekiston tumani, 17-maktab
  • Ijozatxon G’ofurovna Mamadjonova Farg’ona viloyati, O’zbekiston tumani, 17-maktab

Keywords:

pedagogik texnikasi, pedagogik axloq, mehnat professiogrammasi, axloqiy odat, axloqiy ong, axloqiy xulq, axloqiy tarbiya

Abstract

Ushbu maqolada o’qituvchi va pedagoglarning ish faoliyati davomida eng kerakli xislati va qobiliyatlaridan biri pedagogik texnika va axloqiy bilimlari haqida so’z yuritilgan. Pedagog qanday bo’lishi, tanish vaziyatlardan qanday chiqib ketishi va qay darajada axloqiy tarbiya berish bilimiga ega bo’lishi, uni qo’llashi haqida bilib olasiz.

References

Xoliqov A. A. X-72 Pedagogik mahorat. Darslik / A. A. Xoliqov; 0 6zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. - Т.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011, -420 b.

Mansurova Nasiba Ilxomjonovna. Ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ijtimoiy pedagogik asoslari. Magistrlik dissertatsiyasi. Samarqand – 2011.

Ziyayev Adhamjon Nisolmuxammatovich Umumiy pedagogika.(tarbiya nazariyasi) O`quv qo`llanma. 5140000 – O’qituvchilar tayyorlash va pedagogika fani ta’lim sohasi bakalavriat yo’nalishlari uchun. Qo’qon 2020.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Abdullayeva, M. X. qizi, & Mamadjonova, I. G. (2022). O’qituvchining pedagogik texnikasi va axloqi. Science and Education, 3(5), 1043-1047. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3522

Issue

Section

Pedagogical Sciences