O’qituvchilarni pedagog kasb faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari

Authors

  • Zamira Imomaliyevna Olimova Andijon viloyati, Shahrixon tumani, 64-maktab
  • Mashhura Inomovna Rahmonova Andijon viloyati, Shahrixon tumani, 64-maktab

Keywords:

kasbiy tayyorlash, pedagogika, psixologiya, motiv, moslashish, mutaxassislik, ta’lim, tarbiya, pedagogik faoliyat

Abstract

Olimlarning kasbiy tayyorlash to’g’risidagi fikrlari, bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari va kasbiy tayyorlash omillari va shart-sharoitlari haqida ma’lumot berish.

References

Klimov E.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. – Rostovna-Donu:Finiks, 1996.S-12-14

Ishmuhamedov R. Va boshq.Ta’limda innovatsion texnologiyalar, - T.:”Iste’dod”jamg’armasi.2008.-B.16-18

Eganberdiyeva N.M. Va boshq.Yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirishning tarbiya texnologiyasi. – T.:”Fan va texnologiya” nashriyoti, 2012-B201-202.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Olimova, Z. I., & Rahmonova, M. I. (2022). O’qituvchilarni pedagog kasb faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari. Science and Education, 3(5), 1067-1071. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3526

Issue

Section

Pedagogical Sciences