Shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari

Authors

  • Sevara Anvar qizi Shonazarova Urganch davlat universiteti

Keywords:

Individ, shaxs, individuallik, rivojlanish, xulq-atvor, dunyoqarash, psixika, kamolot, yetuklik, yetilish, o’sish, ontogenez, intellekt, ijtimoiylashuv

Abstract

Ushbu maqolada shaxsning rivojlanishi va rivojlanish, kamolot yetuklik kabi tushunchalarga ta’rif berilgan. Shuningdek, rivojlanish jarayonining psixologiya va pedagogika uchun zarur bo‘lgan xususiyatlari ajratib ko‘rsatilgan. Bolaning individual rivojlanishi va yosh xususiyatlariga bog’liq o’zgarishlari keltirilgan.

References

Ergash G’oziyev - “Ontogenez psixologiyasi” . Toshkent 2010

Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova , D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova - “Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya”. T-2018

Sh.A.Do’stmuhammedova ,Z.T.Nishanova, S.X.Jalilova, Sh.K..Karimova,

A.K.Shamshetova, R.N.Meliboyeva, X.E.Usmanova, I.O. Xaydarov - “Umumiy psixologiya”. T-2018

Z.Nishanova , D.Qarshiyeva, N.Ataboyeva, Z.Qurbonova- “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya” T-2013

A.V. Petrovskiy- “Umumiy psixologiya”

Nodira Egamberdiyeva - “Ijtimoiy pedagogika” T-2009

S.X.Jalilova, N.A.G’ayiboyeva - “ Umumiy psixodiagnostika” T-2018

Davletshin M.G. va boshqalar. qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.:O‘qituvchi, 1997.

Sh.T.Alimboyeva - “Yosh davrlari va pedogogim psixologiya” . T-2013

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Shonazarova, S. A. qizi. (2022). Shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari. Science and Education, 3(5), 1144-1150. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3537

Issue

Section

Pedagogical Sciences