Novatorlikning ta’limda namoyon bo’lishi

Authors

  • Komila Dekanovna Alimova Toshkent davlat stomatologiya instituti

Keywords:

Qonun, shaxs, jamiyat, innovatsiya, metod, novatorlik, texnologiya, metodika

Abstract

Pedagogikaning ayrim dolzarb muammolari - ta’limda an’anaviylik va novatorlikning namoyon bo’lishi, innovatsion muhit sharoitida pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan muammolar, «metodika» va «texnologiya» tushunchalari tavsifi hamda qiyosiy tahlili, oliy ta’limda ilg’or pedagogik texnologiyalarni qo’llashda an’anaviy va innovatsion yondashuvning zaruriyati, «didaktik ta’minot» va «metodik ta’minot» tushunchalari mohiyati kabi masalalarni yoritib berishga bag’ishlangan.

References

I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat engilmas kuch. T.Sharq 2008.

I.A.Karimov. Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.1997.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi T. 1997.

Begimqulov U,Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: PFD…diss. -T., 2007.-3b.

Komila Dekanovna Alimova. Til bilish dunyоni bilishdir. SCIENCE AND EDUCATION. SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 2181-0842. VOLUME 3, ISSUE 4 734 -737 betlar.

Komila Dekanovna Alimova. ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN TA’LIM JARAYONIDA FOYDALANISH. “INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 2022/5” Page No.: 57-61

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Alimova, K. D. (2022). Novatorlikning ta’limda namoyon bo’lishi. Science and Education, 3(5), 1167-1170. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3541

Issue

Section

Pedagogical Sciences