Fizika ta’lim yo’nalishida “Lazerlar” mavzusini o’qitish metodikasini takomillashtirish

Authors

  • Ilhom Ismatovich Rahmatov Buxoro davlat universiteti
  • Zarina Bobir qizi Qo’chqorova Buxoro davlat universiteti

Keywords:

Lazer, stimullash, spektr, rezenator, metastabil, neodim shisha, metodika

Abstract

Maqolada oliy ta’lim fizika ta’lim yo’nalishida Lazerlar mavzusini oqitish metodikasiga bag’ishlangan. Lazerlarning tuzilishi ishlash tamoillari ishlatilish sohalari yutuq va kamchiliklari bayon qilingan.

References

Raxmatov I.I. Raxmatova H Haydarova М. O’rta maktabda fizika darslarini o’qitishda ekologik tarbiya berishning o’ziga xos xususiyatlari“Fizikaning hozirgi zamon ta’limidagi o’rni”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari.Samarqand. 2019. 13-14 dekabr.-B.124-126.

Рахматова Х.,Хайдарова М. Экологичекое образование и воспитание на уроках физики в средней школе. International scientific conference «Global science and innovations 2019: Central Asia». Nur-Sultan. Kazakhstan. December 10-12th 2019. pp.72-741

Рахматов И.И. Каххоров С.К.,Мухаммедов Ш.М Особенности построения образовательного процесса на основе модульных технологий обучения в Узбекистане. Вестник науки и образования №18 (96) Москва 2020 год часть 2, стр 33-37

Рахматов И.И., Исмоилова И.Физика таълим йўналишида мустақил ишларни кредит-модуль тизимида ташкил этиш. Iqtidorli talabalar magistrantlar tayanch doktorantlar va doktorantlarning “Tafakkur va talqin” mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to’plami.Buxoro-2021.B.48-54

Raxmatov I.I. Raxmatov Sh.I. Fizika darslarida elektron lug’atlardan foydalanish metodikasi. “Fizikaning hozirgi zamon ta’limidagi o’rni”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand. 2019.13-14 dekabr. -B.28-29

Рахматов И.И Касб-ҳунар коллежларида физика фанини ўқитишда электрон қўлланмалардан фойдаланишнинг педагогик асослари. Таълим жараёнида инновацион ғоялар ва технологияларни жорий қилиш замонавий таълимнинг бош стратегияси.Республика илмий-ўқув анжумани материаллари тўплами. Бухоро.2018.-Б.157-159

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Rahmatov, I. I., & Qo’chqorova, Z. B. qizi. (2022). Fizika ta’lim yo’nalishida “Lazerlar” mavzusini o’qitish metodikasini takomillashtirish. Science and Education, 3(5), 1339-1345. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3577

Issue

Section

Pedagogical Sciences