Texnologiya ta’limi yo’nalishida bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari

Authors

  • Muxarram Nurkamol qizi G’ulomova Toshkent davlat pedagogika universiteti

Keywords:

Texnologik ta’lim, ilmiy-nazariy tayyorgarlik, ta’lim tizimi, pedagogik texnologiya, kompetentlik

Abstract

Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarining texnologiya ta’limi yo’nalishida bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlashning ilmiy-nazariy va pedagogik shart-sharoitlari va asoslari yoritib berilgan.

References

Azizxo’jayeva N.N “Pedagogik texnologiyava pedagogic mahorat” T.: 2003.

Barkamol avlod–O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.–T.: Sharq, 1997.

Ibragimova X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika. O’quv qo’llanma,-T.: Fan, 2005.

Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.–T.: 2003.

Shakhlo Kharratova “USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS” Science and Education ISSUE 3, March 2022;

G’afforova T. va boshqalar. Ta’limning ilg’or texnologiyalari.–Qarshi Nasaf, 2003.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

G’ulomova, M. N. qizi. (2022). Texnologiya ta’limi yo’nalishida bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari . Science and Education, 3(5), 1399-1403. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3588

Issue

Section

Pedagogical Sciences