Boshlang’ich sinf o’quvchilarini tabiat bilan tanishtirishning tarixiyligi

Authors

  • G’ulom Maxmudovich Sayfullaev Buxoro davlat universiteti

Keywords:

jonli tabiat, jonsiz tabiat, Sivilizastiya, tabiat, pedagogika

Abstract

Ushbu maqolada tabiatshunoslikni o’rganishda uning tarixiyligi milliy qadriyatlarimiz haqida materiallar keltirilgan.

References

G Sayfullaev, L Alimova, U Ollokova. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us. Bridge to science: research works, 206-208.

ГМ Сайфуллаев, ЛХ Алимова, БОУ Ходиев. Формирование и развитие ихтиофауны водоемов низовьев р. Зарафшан. Вестник науки и образования, 22-25.

ГМ Сайфуллаев. Биология и хозяйственное значение промысловых хищных видов рыб, проникших из реки Амударьи в водоемы низовья бассейна реки Зарафшан.

ЛХ Алимова, СМ Гафарова, ГМ Сайфуллаев. Нарушение обмена энергии в митохондрии печени при гелиотринном гепатите. Вопросы науки и образования, 14-15.

Mashura Sulaymonovna Safarova, Feruza Raxmatilloyevna Kamalova Maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy stomatologik kasalliklarning oldini olish // Scientific progress. 2021. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarda-asosiy-stomatologik kasalliklarning oldini olish.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Sayfullaev, G. M. (2022). Boshlang’ich sinf o’quvchilarini tabiat bilan tanishtirishning tarixiyligi. Science and Education, 3(5), 1521-1523. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3610

Issue

Section

Pedagogical Sciences