Buxgalteriya hisob tizimi va uning shakllari

Authors

  • Zulxumor Ravshan qizi Dexkanbayeva Toshkent viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi

Keywords:

bozor iqtisodiyoti, buxgalteriya hisobi, buxgalteriya standartlari

Abstract

Zamonaviy kasblar, ayniqsa korxona tashkilotlarda moliyaviy masalalar eng oldingi qatorga o‘tmoqda. Ushbu maqolada buxgalteriya tizimi uning o‘rganishning usullari, metodlari haqida so‘z yuritiladi.

References

Q'zbekiston RespubIikasining «Buxgalteriya hisobi to'g'risida»gi qonuni, 1996-yil 30-avgust.

Q'zbekiston RespubIikasining «AuditorIik faoliyati to'g'risida»gi qonuni. «O'zbekiston ovozi» gazetasi 2000-yil 3-iyun.

«Mahsulot (ish xizmatIar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda rnoIiyaviy natijalami shaklIantirish tartibi to'g'risidagi Nizom) Q'zbekiston Respublikasi VazirIar Mahkamasining 54-sonli qarori 05.02. 1999-y.

O'zbekiston RespubIikasi buxgalteriya hisobining milliy standartIari.

O'zbekiston RespubIikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti 21-son BHMS.

Karimov I.A. Mamlakatimizni moderinizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish-ustuvor rnaqsadimiz. - T.: «O'zbekiston», 2009-y.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Dexkanbayeva, Z. R. qizi. (2022). Buxgalteriya hisob tizimi va uning shakllari. Science and Education, 3(5), 1619-1623. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3623

Issue

Section

Economic Sciences