Mamlakatda sanoat korxonalari maxsulotlarini raqobatbardoshligi va eksport salohoyatini oshirish usullari

Authors

  • Ahrorbek Husniddin o’g’li Xolmirzayev Namangan davlat universiteti

Keywords:

Raqobat, monopoliya, demping narxlari, narxsiz raqobat, servis xizmat, erkin raqobat, raqobat strategiyasi

Abstract

Ushbu maqolada raqobat tushunchasi uning ilmiy tahlili amalga oshirilgan. Raqobat - bozor sub’ektlari iqtisodiy manfaatlarining to‘qnashuvidan iborat bo‘lib, ular o‘rtasidagi yuqori foyda va ko‘proq naflilikka ega bo‘lish uchun kurashni anglatadi.

References

Xodiyev B.Y., Shodmonov Sh.Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. - Т.: “Barkamol Fayz media”, 2017, 159-b.

Statistika qo‘mitasining 2000-2018 yillardagi yillik statistic to‘plamlari

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni

Дафт Р. Менеджмент. 6-е издание/ Пер. с англ. ‒ Спб.: Питер, 2007. ‒ 864 с

Лобзов А.В. Без чего не работает корпоративная система управления проектами // Российское предпринимательство. - 2015. - Том 16. - № 13. - С. 2045-2052.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Xolmirzayev, A. H. o’g’li. (2022). Mamlakatda sanoat korxonalari maxsulotlarini raqobatbardoshligi va eksport salohoyatini oshirish usullari. Science and Education, 3(5), 1692-1696. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3636

Issue

Section

Economic Sciences