Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари

Authors

  • Бахтиёр Пардаевич Қличев Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Keywords:

маҳсулот баҳоси, CVP-таҳлил, техник параметрлар, иқтисодий параметрлар, баҳо сиёсати

Abstract

Ушбу мақолада CVP-таҳлилнинг мазмуни, зарурлиги кўрсатиб берилган. Ушбу таҳлилда маҳсулот сотиш ҳажмининг бир йўналиши сифатида хўжалик юритувчи субъектларда янги ишлаб чиқилган маҳсулотларга маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрларидан келиб чиққан ҳолда, истеъмолчилар манфаатлари, истак-ҳохишлари, бозордаги эталон маҳсулот баҳоси ҳамда муаллиф томонидан ишлаб чиқилган шартлар асосида баҳо шакллантириш ҳисобланади. Амалга оширилаётган ҳисоб-китобларда интеграл усул, сўровнома ўтказиш, маълумотларни гуруҳлаш, мантиқий таҳлил усулларидан фойдаланилган. Харидорлар маҳсулот танлашда унинг ишлатиш самарадорлиги баҳосидан юқори турадиган маҳсулотларни таналашади. Харидор танловининг яна бир хусусияти харид қилинаётган маҳсулот баҳосини албатта, бозордаги энг яхши (эталон) маҳсулот баҳоси билан таққослайди. Мақолада мана шу шартлар асосида баҳо шакллантириш бўйича ҳисоб-китоблар амалга оширилиб таҳлилий ечимлар берилган. Маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрлари таққосланиб, харидорлар энг кўп аҳамият берадиган кўрсаткичлар ҳамда маҳсулотнинг ишлатиш самарадорлиги унинг баҳосидан 5% юқори бўлиши шарти асосида янги турдаги маҳсулот нархини белгилаш концепцияси ишлаб чиқилган.

References

Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: перев. с англ. – М.: Дело и Сервис, 2003.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: перев. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2013

Klichev, B.P., Choriev, I. X. (2021). The Issues Of Business Activity Organization In Uzbekistan. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 12, Issue 7, July 2021: 4587- 4593.- URL:https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/4494

Borio, C., Gambacorta, L., & Hofmann, B. (2017). The influence of monetary policy on bank profitability. International Finance, 20(1), 48-63. https://doi.org/10.1111/infi.12104

Modak, N. M., Panda, S., & Sana, S. S. (2016). Pricing policy and coordination for a distribution channel with manufacturer suggested retail price. International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, 3(2), 92-101. https://doi.org/10.1080/23302674.2015.1053828

ҚЛИЧЕВ, Б. П. (2021). ИШБИЛАРМОНЛИК ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Архив научных исследований, 2(1). http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/373

Pardayevich, K. B., & Salamovich, T. M. (2021). Issues of development of the analysis of business activity in joint-stock companies of Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 584-591. https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02539.8

Nagle, T. T., & Müller, G. (2017). The strategy and tactics of pricing: A guide to growing more profitably. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315185309

Van der Rest, J. P., Roper, A., & Wang, X. L. (2018). Why is a change of company pricing policy so hard to implement?. International Journal of Hospitality Management, 69, 30-40. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.10.010

Қличев Б.П. (2014). Бошқарув ҳисобида баҳо шакллантиришни такомиллаштириш масалалари. Тошкент молия институти. “Молия” илмий журнали. 2014 йил 5-сон, 10-15 бетлар. ISSN: 2010-9601

Absalamov, A.T., Xudoyorov O., Kholdorov,S.U. (2021). Important Aspects Related to Foreign Exchange Operations of Commercial Banks-ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December, 2021. Pages 693–697. https://doi.org/10.1145/3508072.3508208

Тулаев М.С. (2021). Аудитда муҳимлик даражасини аниқлаш методикасини ривожлантириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 5/2021, 64-72 бетлар

Қличев, Б. П. (2022). KPI ТИЗИМИ АСОСИДА МОДДИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Архив научных исследований, 2(1). http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1761

Cooper, R., Hartley, K., & Harvey, C. R. M. (2018). Export performance and the pressure of demand: a study of firms. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203703090

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Қличев, Б. П. (2022). Маҳсулот сотиш ҳажми таҳлилини такомиллаштириш масалалари. Science and Education, 3(5), 1719-1728. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3641

Issue

Section

Economic Sciences