Xorijiy banklar kredit liniyalari hisobiga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mezonlari, shartlari va kredit risklarini boshqarish

Authors

  • Shuxratjon Qobijon o’g’li Fozilchayev TMI

Keywords:

Xalqaro moliya institutlari, kredit liniyalari, investitsiya loyihalari, barqaror moliyalashtirish, xorijiy banklar, kredit risklarini boshqarish, kreditlash shakllari, ssuda schetlari, overdraft, kontokorrent, faktoring, forfeyting

Abstract

Maqolada xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari hisobiga investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning umumnazariy asosari yoritigan bo‘lib, unda aynan xorijiy banklar kredit liniyalari hisobiga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mezonlari, shartlari va kredit risklarini boshqarish masalalariga batafsil to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, ushbu masala bo‘yicha hukumatimiz tomonidan so‘nggi yillarda qabul qilingan me’yoriy-huquqiy asoslari tahlili va ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar berilgan.

References

O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti Shavkat Mirziyoyеvning Tashqi ishlar vazirligi va mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi еlсhixonalari faoliyatiga bag‘ishlangan yig‘ilishidagi nutqi. Toshkеnt. 12 yanvar, 2018 yil.

www.worldbаnk.org internet sayti.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 dekabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning tо‘liqligini ta’minlash bо‘yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qо‘shimcha chora-tadbirlar tо‘g‘risida”gi PF-5283 -sonli Farmonidan

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “О‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bо‘yicha harakatlar strategiyasi tо‘g’risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. 2017 yil 7 fevral.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev” 2019 yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari tо‘g‘risida”gi О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasini 28-dekabr 2018-yil

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bо‘lishi kerak. mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mо‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yо‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi

Аллаяров С., Набиев Е., Аллаяров С. Амануллаева Ю. (2020) Пути улучшения налогового механизма для обеспечения финансовой безопасности страны //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – No 7. – С. 7849-7855.

Аллаяров С., Аллаяров С., Юлдашева У., Маджидов Н. (2020). Оценка эффективности результатов бюджетной политики Республики Узбекистан. Международный журнал передовых наук и технологий, 29(7), 7920-7926.

Сатторов Б. К., Аллаяров С. Р. Развитие экономики Узбекистана в условиях мировых интеграционных процессов //Наука, техника и образование. – 2017. – Т. 1. – №. 5 (35). – С. 98-100.

Аллаяров С. Р., Кандахарова Ш. Н. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ //СТОЛИЦА НАУКИ. – 2021. – Т. 3. – С. 4.

Аллаяров С. Р., Зайнитдинов С. М. Ў. Иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатувчи омиллар ва уларнинг таснифи //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1156-1169.

Аллаяров С. Р., Мардонов Ш. Х., Абдурахимова Г. М. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 4. – С. 138-147.

Аллаяров С. Теоретическое исследование оптимальной фискальной и денежно-кредитной политики для стимулирования экономического роста // Научный журнал финансов и бухгалтерского учета. – 2018. – Т. 9. – No 8. – С. 206-212.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Fozilchayev, S. Q. o’g’li. (2022). Xorijiy banklar kredit liniyalari hisobiga investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mezonlari, shartlari va kredit risklarini boshqarish. Science and Education, 3(5), 1774-1781. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3647

Issue

Section

Economic Sciences