Sud tizimi va uning turlari

Authors

  • Maqsadbek Shokir o’g’li Sultonov Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti

Keywords:

Sud, Qonun chiqaruvchi, jinoiy, fuqarolik, maʼmuriy sud ishlari, proletarcha ong, Xalqaro tijorat arbitraj sudi, hakamlar sudi

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatimizda mustaqil, ochiq va shaffof sud tizimiga erishish borasida olib borayotgan islohotlar haqida fikrlar yuritilgan.

References

Odilqoriev H. Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati – Toshkent: Sharq, 2002. – 320 b

Mamatov X.T. Huquqiy madaniyat va O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining shakllanish muammolari: Avtoref.dis. … yurid.fan nom.. – Toshkent, 2011. – 41 b

V.R.Topildiev. Fuqarolik huquqi (O‘quv qo‘llanma). – T.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2011. – 624 b

Islomov Z.M. O‘zbekiston modernizatsiyalash va demokratik taraqqiyot sari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. – 264 b

Jo‘raev S. Fuqarolik jamiyati: nazariya va amaliyot /Ilmiy-tahliliy maqolalar to‘plami/.-T.:Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti nashr., 2013.

Nazarov Sh.N. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda Konstitutsiyaning roli (nazariy va huquqiy masalalari) Yu.f.n. ilmiy daraja olish uchun diss. – Toshkent. – 135 b

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Sultonov, M. S. o’g’li. (2022). Sud tizimi va uning turlari. Science and Education, 3(5), 1837-1840. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3653