Konstitutsiya - huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim mezonidir

Authors

  • Humoyun Usmon o’g’li Ruzatov Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litsey

Keywords:

Konstitutsiya, demokratik davlat, qonun ustuvorligi, inson huquq va erkinliklari

Abstract

Ushbu maqolada Konstitutsiyamizning yaratilish tarixiga oid ma’lumotlar, o’ziga xos xususiyatlari o’rin olgan. Maqolada fuqarolar huquq va erkinliklarining kafolatlari sifatida konstitutsiyaning ahamiyati borasida ma’lumotlar yoritilgan. Shuningdek, jamiyat hayotida konstitutsiyaning tutgan roli borasida turli shaxslarining fikr va mulohazalari berilgan. Huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini qurishda konstitutsiyaning bugungi kundagi qiymati turli misol va namunalar keltirish orqali ochib berilgan.

References

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. TOSHKENT-“O’ZBEKISTON”-2018.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganish. X. Odilqoriyev va boshqalar. Toshkent-2010.

Prezident SH.M.Mirziyoyevning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganing 27 yilligiga bag’ishlangan marosimdagi ma’ruzasi. 07.12.2019.

Birinchi Prezident. I.A.Karimov. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. O’zbekiston ovozi, 2010-yil 13-noyabr.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Ruzatov, H. U. o’g’li. (2022). Konstitutsiya - huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim mezonidir. Science and Education, 3(5), 1833-1836. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3654