Xurshid Do’stmuhammad qissalarida obrazlarning psixologik olami (“Nigoh” qissasi misolida)

Authors

  • Zarina Sadriddinovna Jalilova Buxoro davlat universiteti

Keywords:

qissa, obraz, psixologik metod, konfilikt, mahorat, psixologik tahlil, badiiy g’oya, ruhiyat, xarater, personaj

Abstract

Ushbu maqolada Xurshid Do`stmuhammad asarlarining yangi davr nasrida tutgan o’rnini qissalari misolida tahlil qilish muhokama qilingan.

References

Xurshid Do’stmuhammad. “Qissa”. Toshkent -Yangi asr avlodi. 36-bet

Xolbekov M. Modernizm. www.gglit.uz

Izzat Sulton, Adabiyot nazariyasi. -Toshkent “O’qituvchi” 1986 50-bet

Qozoqboy Yo’ldosh, Muhayyo Yo’ldosh. Badiiy tahlil asoslari. -Toshkent, 2016, 206-bet

X.Do’stmuhammad. Ramziy obrazlar yaratish // O’zbekiston adabiyoti va san’ati, 1990, 3-son

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Jalilova, Z. S. (2022). Xurshid Do’stmuhammad qissalarida obrazlarning psixologik olami (“Nigoh” qissasi misolida). Science and Education, 3(5), 1937-1940. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3673

Issue

Section

Philological Sciences