“Бобурнома” да воқеалар рухиятини сўзларда байони

Authors

  • Бегойим Абдусатторова Андижон давлат университети Педагогика институти

Keywords:

Захириддин Мухаммад Бобур, “Бoбурнома”, изтироб, Рубоий, рухий холат, ички кечинмалар

Abstract

Мазкур маколада буюк шоир ва давлат арбоби Захириддин Мухаммад Бобур нинг ҳаёт йўлида содир бўлган вазиятларни ва шу холатдаги кайфиятни сўзлар оркали инсонларга жуда чуқур тарзда етказиб берилгани мисоллар билан ифода етилган.

References

Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси. Тошкент: Шарқ, 2014.

Маллаев Н. Бобурнома // Ўзбек адабиёти тарихи. Тошкент: Ўқитувчи, 1976.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Тошкент: Шарқ, 2002.

Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис // Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма жилдлик. 13-жилд. Тошкент: Фан, 1997.

Алишер Навоий. Муншаот // Мукаммал асарлар тўплами. 14-жилд. Тошкент: Фан, 1998.

“Адабиёт” Боқижон Тўхлиев, Баҳодир Каримов, Комила Усмонова. Ўрта таълим муассасаларининг 10-синфи ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларининг ўқувчилари учун дарслик-мажмуа. “Ўзбекистон миллий энсиклопедияси” давлат илмий нашриёти, Тошкент–2017.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Абдусатторова, Б. (2022). “Бобурнома” да воқеалар рухиятини сўзларда байони. Science and Education, 3(5), 1986-1989. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3693

Issue

Section

Philological Sciences