Anna Frank qalamiga mansub “Annaning kundaligi” (“The diary of Anna”) romanidagi ingliz tilidagi matinning leksikologik tahlili o’zbek tilida

Authors

  • Juraali Kamoljnovich Solijonov Termiz davlat unversiteti
  • Risolat Rustamovna Baratova Termiz davlat unversiteti

Keywords:

antroponimlar, transliteratsiya, leksikalogiya, feministik, ingliz -o’zbek tarjimasi, lingvistika, etimalogiya, idealizatsiya

Abstract

Mazkur maqola Anna Frank tomonidan yozilgan “The diary of Anna Frank” asari tarkibidagi antraponimlarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o’quvchi uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar asar muallifi tomonidan o’ylangan to’qima bo’lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asaridagi vazifasi hamda xarakterio’ylab topilgan. So’ngra u lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o’zbek tiliga o’girishdan oldin etimologik, leksikalogik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar.

References

Kamoljnovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. CentralAsianResearchJournalforInterdisciplinaryStudies (CARJIS), 2(1), 334-343. https://doi. org/10. 24412/2181-2454-2022-1-334-343

”ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROBLEMS OF THE NOVEL”HARRY POTTER AND THE SORCERER’SSTONE”BY J. K. ROWLING”.

J. K. Solijonov “Final qualification work”

Qudrat Musayev “Tarjima nazariyasi va amalyoti “.

G’aybulloh as-Salom “Tarjima san’atidagi maruzalar matni “.

Jo’ramurodova, Z. , & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI”(“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18. 03, pp. 554-560). https://doi. org/10. 47100/nuu. v2i18. 03. 115

Qodirovna, A. Z. , &Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. https://doi. org/10. 24412/2181-2454-2022-3-176-180

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Solijonov, J. K., & Baratova, R. R. (2022). Anna Frank qalamiga mansub “Annaning kundaligi” (“The diary of Anna”) romanidagi ingliz tilidagi matinning leksikologik tahlili o’zbek tilida. Science and Education, 3(5), 2009-2013. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3695

Issue

Section

Philological Sciences