Паремаларда миллий маданиятнинг ифодаланиши

Authors

  • Маржона Абдилазизова Термиз давлат университети

Keywords:

паремийология, мақол, миллий маданият, миллий маьнавият, миллий менталитет

Abstract

Mақолада паремалар нутқимизда фаол қўлланувчи бирлик сифатида халқ тили, тафаккури ва маданияти бир-биридан ажралмас ҳодиса эканлиги ҳамда улар тилдаги миллийликни акс эттирувчи воситалардан бири эканлиги, барча халқларга хос эканлиги ва хар бир халқнинг мақолларида унинг миллий қадриятлари, урф-одатлари ва аньаналари мужассамланганлиги фактик мисоллар асосида таҳлил қилинган.

References

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. // www.ziyouz.com кутубхонаси. – Б.135.

Уралова О.П. Инглиз ва ўзбек тилларида "оила" бош лексемали мақоллар семантикаси ва структураси. Филол. фанлари фалсафа д-ри... дисс. – Самарқанд, 2021. – 144 б.

Нармуратов З.Р. Инглиз ва ўзбек тилларида таълим ва илм концептларига оид паремаларнинг лингвомаданий тадқиқи. Филол.фанлари фалсафа доктори дисс. Термез, 2022. – 129 б.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Абдилазизова, М. (2022). Паремаларда миллий маданиятнинг ифодаланиши. Science and Education, 3(5), 2014-2016. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3696

Issue

Section

Philological Sciences