Pragmatika - tilshunoslikning muhim bo’g’ini

Authors

  • Maftuna Xamidjon qizi Mirzayeva Samarqand davlat chet tillar instituti

Keywords:

Pragmatika, tilshunoslik, metod, xorijiy til, nutq, til vositalari, matn, og'zaki nutq

Abstract

Tilshunoslik, o‘zining ichki tabiati va xususiyatiga ko‘ra, shubhasiz, ko‘plab sohalarni o’zida jamlaydi. Shunday sohalardan biri pragmatikadir. Tilshunoslik va pragmatika o‘rtasidagi aloqa anglashilmas darajada namoyon bo‘lishi mumkin, ammo bu ikki sohani yaqindan o‘rganish ularning ahamiyatli tomonlarini namoyon qiladi.

References

Mirziyoyev Sh.M. “Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi”, T.: Xalq so‘zi, 2018, 07.08.

Abdullayeva G.G. Sinxron Tilshunoslik-murakkab kognitiv jaraynlar majmui//Chet tillarni o‘qitishda kommunikativ yondashuv: til, tafakkur, madaniyat. Buxoro. BuxDU. 2016. 138-139 b.

Panu Kosonen. Pragmatic adaptation in translating skeptics vs creationists: a formal debate from English into Finnish. University of Jyvaskyla Department of Languages English April 2011.

Ахмедова С. Р. и др. Инновацион технологияларни таълим жараёнларига татбик этиш йуллари //Science and Education. - 2021. - Т. 2. - №. 10. - С. 492¬496.

Axmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o'rganish va undagi metodlarning ahamiyati. Science and Education, 2(11), 1076-1080.

Axmedova, S. R. (2021). Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o'rganish. Science and Education, 2(12), 583-587.

Rahimov G‘. Tilshunoslik nazariyasi va amaliyoti: darslik-majmua. T., “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2016. - 176 b.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Mirzayeva, M. X. qizi. (2022). Pragmatika - tilshunoslikning muhim bo’g’ini. Science and Education, 3(5), 1995-1999. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3699

Issue

Section

Philological Sciences