Pragmatikaning lisoniy-semiotik tizimdagi ustuvorligi

Authors

  • Vaziraxon Maxmudjon qizi Utanova ADUPI

Keywords:

pragmatika, tilshunoslik, metod, xorijiy til, nutq, til vositalari, matn, og‘zaki nutq

Abstract

Ushbu maqolda tilshunoslik sohasi o‘zining ichki tabiati va xususiyatiga ko‘ra, shubhasiz, ko‘plab sohalarning bir qismini ifoda etadi. Shunday sohalardan biri pragmatikadir. Tarjima va pragmatika o‘rtasidagi aloqa anglashilmas darajada namoyon bo‘lishi mumkin, ammo bu ikki sohani yaqindan o‘rganish ularning ahamiyatli tomonlarini namoyon qiladi.

References

Dridze T.M. Yazыk i sotsialnaya psixologiya. – M.: Vыsshaya shkola, 1980. – 224 s.

Safarov Sh. Pragmalingvistika. -T.: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – 286 b.

Susov I.P.Lingvisticheskaya pragmatika. Vinnitsa, 2006. 138 s.

Мадиханова, Н. С. (2021). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Universum: технические науки, (11-3 (92)), 51-54.

Мадиханова, Н. С. (2019). ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИННОВАЦИОННЫХ КУРСОВ В ВУЗАХ. Гуманитарный трактат, (51), 9-11.

Panu Kosonen. Pragmatic adaptation in translating skeptics vs creationists: a formal debate from English into Finnish. University of Jyväskylä Department of Languages English April 2011.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Utanova, V. M. qizi. (2022). Pragmatikaning lisoniy-semiotik tizimdagi ustuvorligi. Science and Education, 3(5), 2026-2032. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3701

Issue

Section

Philological Sciences