Xorazm shevasi va ingliz tilidagi ayrim frazeologizmlarning semantik xususiyatlarigа doir mulohazalar

Authors

  • Sadoqat Azimovna Allanazarova Urganch davlat universiteti
  • Ravshan Yusupovich Xudoyberganov Urganch davlat universiteti

Keywords:

Frazeologizm, idioma, sematika, frazeologik birlik, frazeologik etimologiya

Abstract

Mazkur maqolada Xorazm shevalaridagi va ayrim ingliz tilidagi frazeologizmlar haqida so‘z borib, o‘zbek tilshunosligida frazeologizmlarning shakllanishi, ularning leksik-semantik, grammatik xususiyatlari, o‘zbek xalq lahja va shevalaridagi frazeologizmlarni monografik planda o‘rganish, Xorazm shevalaridagi frazeologizmlar, ularning leksik-semantik va grammatik xususiyatlarini o‘rganish maqsad qilib olindi.

References

Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent, 1992.

Rahmatullaev Sh. Osnovnыe grammaticheskie osobennosti obraznыx glagol’nыx frazeologicheskix yedinis sovremennogo uzbekskogo yazыka. Avtoref. diss. kand. filol. nauk. – M., 1952.

Rahmatullaev Sh. Nekotorыe voprosы uzbekskoy frazeologii. Avtoref. diss. dok. filol. nauk. – Toshkent, 1966.

Kratkiy slovar’ inostrannыx slov. – M. 1967. - 396

Larin B. A. Ocherki frazeologii. Ug. zap. LGU. №198. – L., 1956. – S. 200-20. 6. Yo‘ldoshev B. “ Frazeologik uslubiyat asoslari” SamarqandDU/; 1999.86

Larin B. A. Znachenie frazeologii kak osobыy otrasli yazыkoznaniya. V kn, problemы frazeologii. – Vologda. 1967. – S. 7.

Mahmudov Nizomiddin.O‘qituvchi nutqi madaniyati. –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2007, 3-bet.

Madrahimov O. O‘zbek tilining o‘g‘uz lahjasi leksikasi. – Toshkent. 1973.

Mamatov Abdug‘afur Eshonqulovich. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari // Filologiya fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 1999, 27-bet.

Downloads

Published

2022-05-31

How to Cite

Allanazarova, S. A., & Xudoyberganov, R. Y. (2022). Xorazm shevasi va ingliz tilidagi ayrim frazeologizmlarning semantik xususiyatlarigа doir mulohazalar. Science and Education, 3(5), 2073-2080. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3705

Issue

Section

Philological Sciences