Ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган агрегат ва унинг афзалликлари

Authors

  • Анваржон Уктамович Игамбердиев Андижон машинасозлик институти
  • Зафарбек Аъзамжон ўғли Бурхонов Андижон машинасозлик институти

Keywords:

комбинациялашган агрегат, пушта олгич, ўғитлагич, чуқур юмшатувчи иш органи, чигит, ғўза

Abstract

Мақолада тупроққа минимал ишлов беришга мўлжалланган комбинациялашган агрегатнинг ерларни пуштали экишга тайёрлаш бўйича ўтказилган илмий-тадқиқотларнинг технологик жараён натижалари келтирилган.

References

Қишлоқ хўжалиги экинларини параваришлаш ва маҳсулот етиштириш бўйича намунавий технологик карталар. 2016-2020 йиллар учун. I-қисм. – Тошкент: ҚХИИТИ, 2016. – 140 б.

Шоумарова М.Ш., Абдуллаев Т.А. Қишлоқ хўжалик машиналари. –Тошкент: Ўқитувчи, 2002. – 424 б.

А-13-081 Пахтачиликда тупроққа ишлов беришни минималаш бўйича энергия-ресурстежамкор технологияларни ишлаб чиқиш ва комбинациялашган агрегатларни яратиши лойиҳаси бўйича оралиқ ҳисобот – Янгийўл, – 2007. – 71 б.

Бойметов Р.И., Игамбердиев А.У. Комбинациялашган агрегат пушта олгичининг турини танлаш ва параметрларини асослаш // Фарғона политехника институт илмий-техника журнали. – Фарғона, 2020. – № 2 (24). – Б.43-48

Igamberdiev A.U., Abdulkhaev Kh.G. Study jf the process of crest formation by the ridgesshapers of a combined aggregate for minimum tillage // European science review № 5-6 2018, Vienna. – P.288-290.

Igamberdiyev А.U. Influence of the diameter of the comb maker on the performance of the combined unit // IJARSET. – India, 2020. № Vol. 7, Issue 9. – Р.14792-14795. www.ijarset.com

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Игамбердиев, А. У., & Бурхонов, З. А. ў. (2022). Ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган агрегат ва унинг афзалликлари. Science and Education, 3(7), 66-71. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4046

Issue

Section

Technical Sciences