Yo’l muhandisligi inshootlari dinamik parametrlarini baholash

Authors

  • Ramazon Baxodir o’g’li Xamroqulov Jizzax politexnika instituti
  • Feruza Azim qizi Keldiyorova Jizzax politexnika instituti

Keywords:

davriy tekshirish, diagnostika usullari, avtomatlashtirish, nuqsonlar, ob’ektning texnik holatini baholash

Abstract

Ushbu maqolada O’zbekiston Respublikasida ekspluatatsiya qilinayotgan yo’l muhandisligi inshootlari dinamik parametrlarini baholash masalasi ko’rib chiqilgan.

References

Ganiev I.G. CURRENT ISSUES OF BRIDGE OPERATION IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION // Транспорт: актуальные задачи и инновaции. 2021 г. Ташкент “ТГТУ”, 2021. С. 495-499.

Ганиев И.Г., Муртазаев Б. Перспективные транспортные коридоры Узбекистана / Проблемы архитектуры и строительства // Научно-технический журнал. 2021 г. С.152-154

Inomjon G’ulomovich G’aniyev, Doston In’omjon o’g’li G’ulomov, Zafar Omon o’g’li Oqilov, Dildora In’omjon qizi Ravshanova, Muzaffar Mirzo o’g’li Mustafoqulov, Baxtiyor Axrorovich Murtazaev / Safety in the Process of Design, Construction and Operation of Road Structures. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. 2022. RR 189-193.

Ganiev I.G. Yo’l inshootlari profilaktik monitoring tizimi / I.G.Ganiev. – Jizzax: 2022. – 230 bet

Ganiev I. G. Metropolitenlar / I.G. Ganiev, D.I. G’ulomov, D.I. Ravshanova. – Jizzax: “LTI” OK, 2022. – 124 bet

Ochilib yopiladigan va noyob ko’priklar qurilishining geodezik ta’minoti / N. Soatova, I. Ganiev, D. G’ulomov, D. Ravshanova. –Jizzax: “LTI” OK, 2022, 72 b.

Ganiev I.G. Yo’l muhandislik inshootlari profilaktik monitoringi / I.G. Ganiev, J.Z. Xudoyberdiev. – Jizzax: “LTI” OK, 2022. – 162 bet

Ganiev I.G. Avtomobil yo’llari va undagi sun’iy inshootlar / I.G.Ganiev. – Jizzax: 2022. – 196 bet

Norpo’latov S., G’aniev I.G. O’ZBEKISTONDA PULLIK AVTOMOBIL YO’LLARI QURILISHI ISTIQBOLLARI // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion еchimlari. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-qism. 57-60 b.

Kushmurodov Sh. Ganiev I.G., Abdulaxatov Sh., Ibragimov X. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАСИЯ СОВРЕМЕННЫХ МОСТОВ // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion еchimlari. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 101-105 b.

Ganiev I.G. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ КОРИДОРЫ УЗБЕКИСТАНА // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolari innovatsion еchimlari. 29-30 oktyabr 2021-yil. 2-QISM. 256-260 b.

Ganiev I.G., Dustova D. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТОВ В США // Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to’plami 1- Qism (2022 yil 8-9-aprel). 514-518 b.

Ganiev I.G., Do’stova D. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AVTOMOBIL YO’LLARIDA JOYLASHGAN KO’PRIKLARNI EKSPLUATATSIYA QILISH MASALASI TAHLILI // Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallari to’plami 1- Qism (2022 yil 8-9-aprel). 518-522 b.

Ganiev I.G., Nizametdinova D. Avtomobil yo’li temirbetonli ko’priklari oraliq qurilmalarining uzoqqa chidamliligi masalasi / Science and Education. – 2022. – T.3. – №4. – S.499-504.

Ganiev I.G., G’ulomov D., Ravshanova D., Alishov B. "Effektiv bitum-mineral kompozitsiya asosida yo’l qoplamasi texnologiyasini ishlab chiqish masalasi tahlili / Science and Education. – 2022. – T.3. – №4. – 505-509 b.

Gulomovich G. I., Gulomov D., Ravshanova D. Ensuring Transport Safety of Bridges //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – S. 279-284.

G’ulomov D.I. Tonnellar qurilishida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o’rni / G’ulomov D.I. // Science and education. – 2022. T.3. №2. pp. 113-119.

Gulomov D.I. Как изменится строительство из-за коронавируса / Gulomov D.I., Raxmatova G.E. // Eurasian journal of law, finance and applied sciences. – 2021. – Volume I Issue 4. – pp. 27-29.

G’ulomov D.I. Ko`priklarni tekshirish usullari / G’ulomov D.I. // Journal of technical science and innovation.– 2021. №9(21). pp 11-15.

G’ulomov D.I. Ko’priklarni boshqarish tizimi bo`yicha dunyoda qo`llanilayotgan usullar / G’ulomov D.I. // Me`morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – №1. – 149-150 b.

G`ulomov D.I., G’afforov M.O. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ САМОГО ДЛИННОГО МОСТА СРЕДНЕГО ПРОЛЕТА В МИРЕ 1915 ҪANAKKALE // Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari – JizPI, 2022 y. 220-226 b.

G`ulomov D.I. ESKIRGAN LOYIHALASH ME’YORLARIGA KO`RA LOYILANGAN KO`PRIK ORALIQ QURILMASINI DIAGNOSTIKA QILISH HAMDA DEFEKTLARNI BARTARAF ETISHNING RATSIONAL USULLARI // Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari – JizPI, 2022 y. – 213-216 b.

G’ulomov D.I., Ravshanova D.I. ESKIRGAN LOYIHALASH ME`YORLARIGA KO`RA LOYIHALANGAN KO`PRIKLAR ORALIQ QURILMALARINING TEXNIK HOLATINI TIKLASH BO`YICHA JAHONDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI // Zamonaviy sharoitlarda Oʼzbekiston respublikasi iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishning dolzarb masalalari va yechimlari – JizPI, 2021 y. 232-242 b.

Ravshanova D. Sun’iy inshootlar diagnostikasi / Ravshanova D., Bahodirov N. // Journal of technical science and innovation. – 2021. - 9(21). 20-24 b.

Равшанова Д., Баходиров Н., Вахобов М., Маматкулов Ш. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА РЕСПУБЛИКАМИЗДАГИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАР // Ishlab chiqarishning texnik, muhandislik va texnologik muammolarining innovatsion yechimlari – JizPI, 2021 y. 699-702 b.

Геоинформационные системы автомобильных дорог / Инъомжон Ганиев, Достон Гуломов, Дилдора Равшанова, Музаффар Мустафокулов, Зафар Окилов. –Джизак, СП “ЛТИ”, 2022. - 89 с.

Ганиев И.Г. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. -2007. С. 12-14

Ганиев И.Г., Эрбоев Ш.О., Соатова Н.З. ЭКСПЛУАТAЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Тези доповідей Міжнар. науково-практичної конференції. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – с. 14-15

Ганиев И.Г. Определение износа в элементах пролетных строений с учетом карбонизaции бетона в конструкциях мостов / Транспорт Российской Федерaции. Журнал о науке, практике, экономике. 2008 г. С.40-41.

Ганиев И. Г. ПEРСПEКТИВЫ ВНEДРEНИЯ ИНТEЛЛEКТУAЛЬНЫХ ТРAНСПOРТНЫХ СИСТEМ В РEСПУБЛИКЕ УЗБEКИСТAН //Логистический аудит транспорта и цепей поставок. – 2020. – С. 288-292.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Xamroqulov, R. B. o’g’li, & Keldiyorova, F. A. qizi. (2022). Yo’l muhandisligi inshootlari dinamik parametrlarini baholash. Science and Education, 3(7), 86-92. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4049

Issue

Section

Technical Sciences