O’smirlarda agressiv xulq-atvorning kelib chiqish sabablari va olib boriladigan psixokorreksion ishlar

Authors

  • Olmos Ravshanovich Avezov Buxoro davlat universiteti
  • Laylo Rajabovna Istamova Buxoro davlat universiteti

Keywords:

agressiya, xulq-atvor, g’azablanish, jahl, tajuvuz, nafrat, negativ, intensivlik, psixika, kelishmovchilik, his tuyg’u, qasoskorlik, korreksiya, muhit, omil, agressiv affect, azob, xavf, hukmronlik, adolatsizlik, notog’ri tarbiya, hissiy, jismoniy, verbal

Abstract

Maqola agressiya kishilar o’rtasidagi kelishmovchilik oqibatida kelib chiqadigan har qanday xulq-atvor modellaridan biri bolib, shaxslararo munosabatda yaqqol namoyon bo’ladi. Agressiya termini ko’proq g’azab kabi negativ his tuyg’ular bilan, haqorat qilish va ziyon yetkazish kabi motivlar bilan, hatto negativ ko’rsatmalar sirasiga kiruvchi irqiy va etnik xurufot bilan assotsiatsiyalanadi. G’azab boshqalarga tajavuz qilish uchun aslo zaruriy shart bo’lib hisoblanmaydi, boshqacha qilib aytganda, ayrim holatlarda agressiya o’ta sovuqqonlik holatidaham yuzaga kelishi mumkin bo’lgani kabi, o’ta hayajon holatida ham namoyon bo’lishi mumkin. Agressiya psixik reallik sifatida aniq xarakteristikalarga ega. yo’naltirilganligi, namoyish etish shakllari, intensivlik. Agressiyaning maqsadi - xususan jabrlanuvchiga azob yetkazish hamda agressiyani boshqa maqsadlarga erishish vositasi sifatida qo’llash hisoblanadi.

References

PULATOV SH. N. XIXasr oxiri –XX asr boshlarida Hindistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyat. Academic Research In Educational Sciences. Volume 1. 2020468474

Bolalarga o’smirlarga maslahat berishda yosh psixologik yondashuv/Ed. G. V. Burmenskoy E. I. Zaxarova O. A Karabonova va boshqalar-M. , , Akademiya, , 2012. -112s.

Dolgova V. I. O’smirlarning shaxslararo munosabatlarini psixologik-pedagogik tuzatish;ilmiy va uslubiy tavsiyalar-Chelyabinsk;ATOCSO, 2010-112S

Enikeev M. I Umumiy va ijtimoy psixologiya/M. I. Enikov –M; nashriyot uyi gr. NORMAINFRA-M2010. -378s

Koklyuxin V. V. Deviant xulq-atvor. Modellarni qidirish. Haqiqiy muammolar antisosial xatti-harakatlarga qarshi kurash. INFRA-M2012. -250s

Lichko A. E. O’smirlardagi psixopatiya va xarakter urg’ulari. /A. E. Lichko –M;OOO Aprel PRESS ZAO nashriyoti EKSMO-Press 2009. -416b

Zaxarov. L. I. Bolalar va o’smirlarda nevroz psixoterapiyasi/ Sant Peterburg;Pyotr 2012. -239p

Zmanovskaya E. V. Deviontologiya deviant xulq-atvor psixologiyasi Akademiya 2004. . -288b

Ota –onalar G. Farzandlarimizning tajovuzkorligi/G. Parens 2012 -344b

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Avezov, O. R., & Istamova, L. R. (2022). O’smirlarda agressiv xulq-atvorning kelib chiqish sabablari va olib boriladigan psixokorreksion ishlar. Science and Education, 3(7), 127–130. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4056

Issue

Section

Pedagogical Sciences