Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning savodxonligini ta’minlash va mustaqil fikrlashga o’rgatish

Authors

  • Maxfuza Abdurahimovna Dexqonova Farg’ona viloyati, Buvayda tumani, 34-maktab

Keywords:

savodxonlik, tafakkur, mohirona tadbiq, mustaqil fikrlash, husnixat, bilimni o'zlashtirish

Abstract

Boshlang‘ich ta’limda - o‘quvchilarning savodxonligini ta’minlash, og‘zaki va yozma nutqida adabiy nutq me’yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat. Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darsida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mustaqil fikrlashga o‘rgatish yo‘llari haqida so'z yuritamiz.

References

Umumiy o‘rta ta’lim tizimi uchun DTS. Toshkent – 2017

Farbеrman. B.L. Ilg‘or pеdagogik tеxnologiyalar. T.,2001

Ochilov M.Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. “Nasaf” nashriyoti. 1999.

Sayidaxmеdov. N. Yangi pеdagogik tеxnologiyalar. T., “Moliya”, 2003.

Safarova R.G. va boshqalar. Boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasi. Toshkent-2014.

Bagashev A. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyasi // Maktab o'quvchilari tarbiyasi. - 2008. - № 9.

Ilyin I. A. Ma'naviy yangilanish yo'li // Diniy va falsafiy kutubxona. M., Bibliopolis nashriyoti, 2008;

Ijtimoiy fanlar bo'yicha Levin K. Dala nazariyasi / [Per. Surpina] - Sankt-Peterburg: Nutq, 2000 yil

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Dexqonova, M. A. (2022). Boshlang’ich ta’limda o’quvchilarning savodxonligini ta’minlash va mustaqil fikrlashga o’rgatish. Science and Education, 3(7), 187-191. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4063

Issue

Section

Pedagogical Sciences