Oliy harbiy taʼlim muassasalari kursantlarini maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash metodikasini amalga oshirish shakllari

Authors

  • Feruza Mamurovna Qodirova O’zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Keywords:

jangovar tayyorgarlik, vatanparvarlik tarbiyasi, asosiy komponent, ma'naviy-axloqiy tarbiya, kasbiy faoliyat, pedogogik mahorat

Abstract

Mazkur maqolada, oliy taʼlim muassasalarida tahsil olayotgan kursantlarni maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash metodikasi yaratish va uni oshirish haqida soʻz boradi.

References

«Морально-психологическая подготовка войск» журнал /Военная мысль № 1 2001г. С. 65. (Зеленков М.Ю, кандидат военных наук МО РФ)

Анисимов С.Ф. Роль нравственного просвещения в духовном формировании личности. М., 2013.

Родина Е.А. Формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся // Россия, МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов»

Gaipnazarov R. Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. // Uzluksiz ta'lim. - Toshkent, 2009.

Qodirova Feruza Mamurovna. (2022). OLIY HARBIY TAʼLIM MUASSASALARI KURSANTLARINI MAʼNAVIY—AXLOQIY TARBIYALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(2), 160–163. https://doi.org/10.5281/zenodo.6105905

Қодирова Феруза Мамуровна. (2022, April 23). ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА ЁРИТИЛИШИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, Canada. https://doi.org/10.5281/zenodo.6473815

Qodirova , F. M. (2022). OLIY HARBIY TAʼLIM MUASSASALARI KURSANTLARINI MAʼNAVIY– AXLOQIY TARBIYALASH TUSHUNCHASI VA OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic Research in Educational Sciences, 3(4), 1159–1163. https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-4-1159-1163

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Qodirova, F. M. (2022). Oliy harbiy taʼlim muassasalari kursantlarini maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash metodikasini amalga oshirish shakllari. Science and Education, 3(7), 197-199. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4067

Issue

Section

Pedagogical Sciences