Prospective directions and future of the use of modern media in the process of music education

Authors

  • Elina Egamberganovna Raximova Urgench State University

Keywords:

Information and communication technologies, music education, information tools, computer, teacher, learning of educational material

Abstract

The content of this article is devoted to the use of modern means of information technology in the process of music education.

References

Kenjaboev O. Zamonaviy axborot texnologiyalari. T., «Fan», 1999- y.

Ro`ziqulova N. Sh. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o`quv- biluv motivlarini shakllantirish. Magistr. darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi T., TDPU. 2013-y.

Ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali joriy etish: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi tezislar to`plami II qism. Buxoro 2016 y.

Yo`ldoshev J.G’., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. T., 2004.y.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Raximova, E. E. (2022). Prospective directions and future of the use of modern media in the process of music education. Science and Education, 3(7), 204-210. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4068

Issue

Section

Pedagogical Sciences