Yoshlar tarbiyasida milliy musiqaning o’rni va ahamiyati

Authors

  • Gulayim Tilepova Nukus davlat pedagogika instituti

Keywords:

ta’lim, tarbiya, madaniyat, pedagogika, musiqiy ong

Abstract

Ayni paytda respublika miqyosida yoshlarning ta’lim va tarbiya olishiga hukumat tomonidan katta e’tibor qaratilmoqda. Ko’plab pedagog izlanuvchilarning ham asosiy maqsadi ta’lim va tarbiyanining o’quvchilar tomonidan qabul qilinishi ko’rsatgichini oshirishga qaratilgan bo’lib, ushbu maqolada milliy musiqaning yoshlarlar ongini o’stirish va tarbiyalashdagi o’rni nazariy va qiyosiy tahlil qilingan.

References

Toshkulovich, P. R., & Ugli, K. J. S. (2020). MUSIQA O'QITUVCHISI VA UNING KASBIY MAHORATI. Academic research in educational sciences, (4), 703-712.

Soipova D. Musiqa o‘qitish nazariyasi va metodikasi. T., 2009. 225-b

Қораев, С. Б. (2020). Профессионал таълимда ўқув амалиётларини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари. Academic research in educational sciences, 1(3).

Aróstegui, J. L. (2016). Exploring the global decline of music education. Arts education policy review, 117(2), 96-103.

Hargreaves, D. J., & Marshall, N. A. (2003). Developing identities in music education. Music Education Research, 5(3), 263-273.

Campbell, P. S. (2002). Music education in a time of cultural transformation. Music Educators Journal, 89(1), 27-32.

Folkestad, G. (2002). National identity and music. Musical identities, 151-162.

Karimovich, U. R., Mamasodikovna, N. M., & Abdullaevich, E. A. (2021). The Role and Importance of Music Clubs in The Leisure of Young People. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 2(2), 47-49.

Madaminov, S. (2021). The Importance of Music Education in Out-of-School Education. International Journal of Culture and Modernity, 11, 371-377.

Georgii-Hemming, E., & Westvall, M. (2010). Music education–a personal matter? Examining the current discourses of music education in Sweden. British journal of music education, 27(1), 21-33.

Daubney, A., & Fautley, M. (2020). Editorial Research: Music education in a time of pandemic. British Journal of Music Education, 37(2), 107-114.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Tilepova, G. (2022). Yoshlar tarbiyasida milliy musiqaning o’rni va ahamiyati. Science and Education, 3(7), 235–238. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4072

Issue

Section

Pedagogical Sciences