Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari

Authors

  • N. Yuldashev AndDUPI
  • M. Abdullayev AndDUPI

Keywords:

yengil atletika, sprinter, maxsus kuch tayyorlash

Abstract

Ushbu maqola maxsus quvvatni takomillashtirish sprinter tayyorlash muammosini o’rganishga bag’ishlangan. Maqolada malakali sprinter uchun maxsus kuch tayyorgarligini ishlab chiqishning effektiveadorlik usullari, ma’lum davrlarda maxsus kuch tayyorgarligi uchun asosiy vositalar bloklarini jamlash asosida ishlab chiqarilgan va tajriba asosida yillik o’quv sikli.

References

Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте/ Ю.В. Верхошанский. - изд. 2-е ., М.: Физкультура и спорт. – 1997. – 215 с.

Врублевский Е.П. Управление тренировочным процессом женщин в скоростно- силовых видах легкой атлетики / Е.П. Врублевский // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 6 . – С. 2-5.

Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и система подготовки спортсменов/ Л.П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература. – 1999. – 318 с.

Мехрикадзе В.В. Тренировка спринтера/ В.В. Мехрикадзе. – М.: Физкультура, образование, наука, 1997. – 162 с.

Мирзоев О.М. Анализ соревновательной деятельности элитных спринтеров, специализирующихся в беге на 100 и 200 метров / О.В. Мирзоев // Научный атлетический вестник. – 2001. – Том 3, № 2. – С. 40-53.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Yuldashev, N., & Abdullayev, M. (2022). Yillik o’quv tsiklida sprinterlar uchun o’quv jarayonini tashkil etish xususiyatlari. Science and Education, 3(7), 239-244. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4073

Issue

Section

Pedagogical Sciences