Innovatsiyalar iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida

Authors

  • Maxliyo Zarifjon qizi Xolmirzayeva Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti

Keywords:

Innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion tizim, innovatsion jarayon, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, ilg‘or texnologiya, institutsional birlashmalar, investitsiya

Abstract

Bugungi kunda mamlakatning turli sohalarida ayniqsa, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan samarali rivojlanishiga katta hissa qoʻshuvchi innovatsion faoliyatni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash, yuqori samarali texnologiyalarni iqtisodiy hayotning turli sohalariga jalb etish va milliy innovatsion tizimni rivojlantirish keng koʻlamli iqtisodiy islohotlarning ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada innovatsiyalar va ular bilan bogʻliq boʻlgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar hozirgi davrda mamlakatning innovatsion siyosatni amalga oshirishdagi muammolar, shuningdek, respublikada innovatsion rivojlanish jarayonining yanada samarali borishi boʻyicha ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar yoritilgan.

References

Ayupov R.X., Boltaboeva G.R. O‘zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish muammolari va yechimlari. T.: TMI, 2013, 202-bet.

Utanov B., Jumabayeva K. Iqtisodiyotda innovatsiyalarning tutgan o‘rni. E-journal.uz 2021.

“O‘zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi respublika 17-ko‘p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari to‘plami – Toshkent. Tadqiqot , 2020. – 139 b.

The CEO's role in business model reinvention, V.Govindarajan, C. Trimble, Harvard Business Review, JenuaryFebruary, 2011, pp.109-114.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Xolmirzayeva, M. Z. qizi. (2022). Innovatsiyalar iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida. Science and Education, 3(7), 312-316. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4084

Issue

Section

Economic Sciences