Jamiyatni yuksaltirishda huquqiy tarbiyaning o’rni

Authors

  • Malika Eraliyeva Toshkent davlat yuridik universiteti

Keywords:

huquqiy ta’lim, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, demokratiya, huquqiy targ’ibot, davlat, jamiyat, fuqaro, inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, Parlament, ijro etuvchi hokimiyat, yuridik amaliyot

Abstract

Ushbu maqolada jamiyatni yuksaltirishda huquqiy tarbiyaning roli, aholining huquqiy madaniyatini oshirishda qanday jabhalarga e’tibor qaratish kerakligi bayon etilgan. Bugungi kunda aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligining sabablari va buni bartaraf etish usullari nimalardan iborat ekanligi bayon etilgan.

References

I.A. Karimov Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. 5-tom.

Saydullayev. Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.Toshkent-2018.

Odilqoriyev. X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.Toshkent-2018.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Eraliyeva, M. (2022). Jamiyatni yuksaltirishda huquqiy tarbiyaning o’rni. Science and Education, 3(7), 415–418. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4097