Huquqiy munosabatning yuzaga kelish asoslari

Authors

  • Malika Eraliyeva Toshkent davlat yuridik universiteti
  • Maxliyo Xolmirzayeva O’zbekiston Milliy universiteti

Keywords:

huquqiy munosabat, huquqiy munosabat obyekti, huquqiy munosabat subyekti, obyektiv huquq, yuridik majburiyat, davlat, jamiyat, shaxs

Abstract

Ushbu ilmiy maqolada shaxslarning jamiyat hayotidagi faol ishtiroki natijasida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlar va ularning vujudga kelish asoslari, aholining davlat hayotidagi ishtirok etish darajasi bayon etilgan. Ushbu maqolada davlat hokimiyati ustidan jamoatchilik nazoratining qay tartibda o’rnatilishi va bu ko’rsatkich mamlakatimizda qay darajada amal qilishi haqida fikr-mulohazalar va huquqiy takliflar ilgari surilgan.

References

I.A.Karimov. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 3-tom. T., “O’zbekiston”, 1996. 192-bet.

Karimov I.A. Biz tanlagan yo’l – demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. 11-tom. T., “O’zbekiston”, 2003, 215-bet.

X.T.Odilqoriyev Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.−Toshkent. “Adolat”, 2018;

Sh.Saydullayev. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik Toshkent -2018.

Z.M.Islomov Davlat va huquq nazariyasi. T.: Adolat, 2007.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

O’zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi.

O’zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi.

“Kasaba uyushmalari to’g’risida”gi Qonun.

Downloads

Published

2022-07-24

How to Cite

Eraliyeva, M., & Xolmirzayeva, M. (2022). Huquqiy munosabatning yuzaga kelish asoslari. Science and Education, 3(7), 408-414. Retrieved from https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/4099